Lista pružalaca usluge smještaja u prihvatilištu

Objavljeno: 28.07.2022. 09:08 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Listu pružalaca usluge smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici za 2022. Godinu sa nepotpunom prijavom možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Lista za dopunu dokumentacije-skloništa
Lista za dopunu dokumentacije-skloništa
Lista pružalaca usluge smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici za 2022. Godinu sa nepotpunom prijavom
Verzija 1.0 Objavljeno: 28.07.2022. 09:07
Preuzmi pdf 1 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?