Lista predloženih predstavnika/ca NVO za člana/icu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu za oblast povećanje odgovornosti kompanija

Objavljeno: 01.11.2021. 12:00 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje

Listu predloženih predstavnika/predstavnica NVO za člana/članicu  Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu  za oblast povećanje odgovornosti kompanija

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u  Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu za oblast povećanje javnog integriteta, objavljenog na sajtu Ministarstva  i portalu e-uprave 18. oktobra 2021. godine, u skladu sa kriterijumima utvrđenim pomenutom Uredbom i Javnim pozivom dostavljeni su predlozi za izbor:

1. Anđele Radosavović od strane nevladine organizacije:
-NVO Asocijacija menadžera Crne Gore iz Podgorice.

Predlog je dostavljen blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladine organizacije koja je dostavila predlog predstavnice utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz čl. 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Od strane nevladinih organizaciju nisu dostavljeni nepotpuni predlozi, odnosno koji ne ispunjavaju kriterijume iz čl. 4 i 5 ove uredbe.

U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenje javne rasprave u pripremi zakona i strategija, izbor predstavnika  nevladinih organizacija u radno tijelo izvršiće  starješina organa državne uprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?