Majorici Sanji Pejović dodijeljenja „SACEUR Recognition Award“

Objavljeno: 15.07.2022. 10:54 Autor: Ministarstvo odbrane

Savjetnici za pitanja rodne perspektive u Vrhovnom štabu Savezničke komande za operacije (SHAPE), majorici Sanji Pejović, dodijeljenja je prestižna nagrada Komandanta savezničkih snaga u Evropi (SACEUR), pod nazivom „SACEUR Recognition Award“.

Nagrada se dodjeljuje vojnim i civilnim licima koja su se tokom rada u komandama NATO-a posebno istakla svojim zalaganjem, radom i ostvarenim rezultatima.

Na svečanosti upriličenoj povodom dodjele „SACEUR Recognition Awards“, nagrade je uručio zamjenik Komandanta savezničkih snaga za Evropu (DSACEUR), general Tim Radford. Dodjeli nagrade prisustvovao je i nacionalni predstavnik Vojske Crne Gore u Savezničkoj komandi za operacije (Allied Command Operations – ACO), pukovnik Miodrag Vuksanović.

Tokom svog četvorogodišnjeg mandata majorica Pejović bila je zadužena za integraciju i implementaciju politika rodne perspektive u NATO komandnoj strukturi, s fokusom na procesima planiranja obuka, vježbi, operacija i misija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?