Marko Kovač

Ministar pravde

Marko Kovač je rođen 13.10.1985. godine, u Podgorici. Osnovnu i srednju školu, kao i Pravni fakultet je završio u Podgorici.

Od 2011. do 2014. godine je radio kao pripravnik u Višem sudu u Podgorici.

Od 2014. do 2019. godine radio kao advokat (od 2019. godine u okviru Advokatskog ortačkog društva Ivanović, Kovač&Vuksanović).

U okviru advokatske profesije radio je na predmetima iz građanske i krivične oblasti.

Od 2017. godine je član Komisije za pravna pitanja FSCG.

Služi se engleskim jezikom.

Kontakt

Marko Kovač

Ministar pravde
Adresa:
Vuka Karadžića br. 3
Telefon:
+382 20 407-501