Marović i Lundberg: Saradnja sa sistemom UN podrška na evropskom putu

Objavljeno: 03.06.2022. 14:43 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Imajući u vidu komlementarnost Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i procesa pristupanja Crne Gore EU, u narednom periodu je važno snažiti partnerski odnos kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti. UN ostaje na raspolaganju za partnerstvo i saradnju sa Vladom Crne Gore, kroz uvezivanje EU Agende i Agende 2030, poručeno je sa sastanka  potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović sa rezidentnim koordinatorom UN sistema u Crnoj Gori, Peterom Lundbergom.

„Dosadašnja saradnja sa sistemom UN u Crnoj Gori predstavlja veliku podršku na evropskom putu Crne Gore. Želimo da tu saradnju nastavimo i produbimo i možete računati na Ministarstvo evropskih poslova, kao institucije koja koordinira procesom evropske integracije“, poručila je Marović.

Marović je istakla da je Vlada proevropski orjentisana i usmjerena na postizanje konkretnih rezultata, a posebno u oblasti vladavine prava, što u krajnjem treba da doprinese i snaženju ekonomije i boljem životnom standardu građanki i građana.

Kako je kazala, ekonomska pitanja, socijalna kohezija i zaštita životne sredine su u fokusu djelovanja Vlade, i na tom planu očekuju nastavak sadržajne saradnje sa sistemom UN-a u Crnoj Gori.

Lundberg je istakao da UN radi na finalizaciji petogodišnjeg okvira saradnje sa Crnom Gorom koji će poslužiti kao zajednička platforma za sprovođenje reformskih aktivnosti koje proističu iz dva ključna razvojna procesa zemlje – pristupanja EU i Agende održivog razvoja. U tom kontekstu je istakao značaj snaženja i konsolidacije partnerske podrške, kako bi se aktivnosti sprovodile na što efikasniji i efektivniji način, a na dobrobit svih građanki i građana.

Sagovornici su se saglasili da je podrška UN-a od velikog značaja za sprovođenje reformi na lokalnom nivou uz ocjenu da je uvezivanje dva razvojna procesa od velikog značaja za postizanje vidljivih rezultata u svim oblastima javnih politika i pozitivne promjene u društvu.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?