Milena Žižić

VD Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija

Milena Žižić rođena je 17.08.1983. u Podgorici. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje stekla je u Podgorici.

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Nakon završenih osnovnih studija završila je postidiplomske studije na smjeru Ekonomija javnog sektora, a kasnije i doktorske studije iz oblasti Bankarstva i upravljanja finansijskim uslugama. Od 2014 je stalni sudski vještak ekonomsko finansijske struke i predavač na predmetima Bankarstvo i Finansije i finansijska tržišta.

Stručno usavršavanje iz oblasti bankarstva sticala je u Instanbulu u okviru Grupe Ziraat, a iz oblasti complianca i upravljanja sistemom internih kontrola u okviru Grupe Triglav.

Bila je učesnik više regionalnih i međunarodnih konferencija iz oblasti usklađenosti poslovanja i upravljanja rizicima. Sertifikovani je Menadžer za usklađenost poslovanja i Ovlašćeno licencirano lice za zaštitu ličnih podataka . Jedan je od osnivača Udruženja za usklađenost poslovanja i etiku u Podgorici.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u konsultantskoj kompaniji Migron doo 2005 godine na poziciji savjetnika u izradi investicionih projekata, studija i konsultantskih usluga. Bankarsku karijeru započela je 2006 godine u Hipotekarnoj banci AD Podgorica kao pripravnik u Sektoru platnog prometa. Od 2007 do 2014  godine radila je kao Rukovodilac Službe upravljanja sredstvima i finansijskim uslugama u tadašnjoj First Financial Banci AD Podgorica. Od 2015 godine svoj radni odnos nastavila je na poziciji Menadžera za upravljanje finansijskim sredstvima i finansijskim institucijama u Ziraat Banci AD Podgorica. Od 2017 radila  je u Lovćen osiguranju AD Podgorica na pozicijama Menadžera za upravljanje projektima, Compliance menadžera i Ovlašćenog lica za zaštitu ličnih podataka.

Od marta 2021 obavlja poslove VD Sekretara Ministarstva kapitalnih investicija.

Svoje petnaestogodišnje radno iskustvo koje je bilo i u oblasti ekonomije i prava nadograđivala je kako praktično kroz široki dijapazon poslova koje je obavljala tako i teoretski kroz nadogradnju svog obrazovanja. Vršila je brojne edukcije iz oblasti upravljanja rizicima po usklađenost poslovanja, sistema intenih kontrola i otkrivanja rizika poslovanja u ranoj fazi, sprečavanja internih prevara i zaštite ličnih podataka.

Bila je član i predsjedavajući Komiteta za upravljanje aktivom i pasivom banke, Revizorskog odbora i mnogih radnih tijela kao koordinator priikom izrade strategija i upravljanja rizicima. Kooautor je više naučnih radova iz oblasti ekonomije.

Udata, majka je troje djece.

Kontakt

Milena Žižić

VD Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija