Milica Perišić

Generalna sekretarka Ministarstva vanjskih poslova

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Milica Perišić je rođena 7. septembra 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju.

Obrazovanje

Diplomirani je filolog, profesor i prevodilac za francuski jezik i nosilac master diplome programa UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment, interdisciplinarnog master studijskog programa organizovanog u saradnji Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2 (Université Lumière Lyon 2).

Završila je međunarodni kurs iz oblasti javne uprave (CISAP) na ENA (École Nationale d'Administration) u Parizu, na temu Upravljanje gradovima i održivi razvoj. Pohađala je brojne obuke iz konferencijskog i konsekutivnog prevođenja (l'École Supérieure d'Interprètes et de traducteurs (ESIT), kao i obuke ‘’Negotiation skills and working group meeting” u organizaciji British Council-a.

Karijera

Radila je kao profesor francuskog i latinskog jezika u JU Gimnaziji “Petar I Petrović Njegoš”, u Danilovgradu; kao savjetnik u Ministarstvu za evropske integracije u sektoru za koordinaciju procesa pridruživanja (koordinacija, analitika i izvještavanje). Bila je angažovana od strane Agencije za međunarodnu pravnu saradnju iz Pariza kao asistent rezidentnom tvining savjetniku na projektu koji je finansiran od strane Evropske unije “Podrška implementaciji novog Zakonika o krivičnom postupku”. Do imenovanja na mjesto generalne sekretarke u Ministarstvu vanjskih poslova, radila je kao generalna sekretarka u Fondaciji Petrović Njegoš.

Bila je i predsjednica Upravnog odbora Francuske evropske škole u Podgorici; angažovana kao ekspert (KE2) za internu komunikaciju na projektu “Efikasna interna i eksterna komunikacija Strategije reforme javne uprave“, ekspert za komunikaciju (JNKE) i pisanje Komunikacione strategije na projektu “Towards EU Rules on Coordination of Social Security Schemes, Montenegro”. Radila je i kao stažistkinja u okviru studijskog Master programa u Direkciji za kulturu grada Cherbourg-Octeville u Normandiji, Francuska.

Govori francuski, engleski, a ima osnovno poznavanje italijanskog i španskog jezika.