Miloš Medenica

Državni sekretar

Miloš Medenica, državni sekretar u Ministarstvu finansija, rođen je 1973. godine u Bijelom Polju gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu. 

Od rane mladosti bavio se privatnim poslom i bio na rukovodećim pozicijama, nakon čega nastavlja da stiče iskustvo angažmanom u Upravi carina. Tokom radne karijere odgovorno je pokrivao rukovodeće i direktorske pozicije u bankarskom sektoru, a u periodu od šest mjeseci bio je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina u Sektoru za velike poreske obveznike. 

Uspješno je pohađao niz edukacija, seminara i obuka, sticao sertifikate i licence što je znatno unaprijedilo njegove kompetencije. 

Govori engleski jezik. 

Miloš Medenica je oženjen, otac dvoje djece. 

Kontakt

Miloš Medenica

Državni sekretar
Telefon:
+382 20 242 835