mr Miloš Rajović

Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija

Miloš Rajović, rođen je 16.09.1990. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podorici i specijalizirao na Ustavno-političkom smjeru. Uspješno je odbranio diplomski rad pod nazivom „Ustavno-politička istorija Engleske od 1215. godine do 1688. godine“. Upisuje master studije 2016. godine, međunarodnopravni smjer, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te uspješno odbranio master rad pod nazivom „Unutrašnji organi za održavanje međunarodnh odnosa, s posebnim osvrtom na Crnu Goru“. Iste godine, upisuje uporedo dvogodišnje master studije komparativne religije pod zvaničnim nazivom „Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama“ na Odsjeku za multidisciplinarne studije Rektorata Univerziteta u Beogradu, gdje je uspješno odbranio master rad pod nazivom “Sveta Stolica – međunarodnopravni i crkveni aspekti”. Upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodnopravna uža naučna oblast. Bio je učesnik brojnih radionica, škola i seminara iz oblasti prava, evropskih i evroatlanskih integracija, diplomatije, religijskih sloboda i tolerancije.

Tokom osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja bavio se profesionalno košarkom (KK“Sutomore“, KK“Šibenik“, KK“Ulcinj“, KK”Mediteran”), igrao za reprezentaciju (pionirsku SRJ, kadetsku CG, juniorsku CG), kao i za košarkaški tim Pravnog fakulteta u Podgorici. Zadnjih deset godina radi kao košarkaški trener mlađih kategorija u KK „Sutomore“ i Sportskoj agenciji „MMBASKET“. Dugogodišnji je učesnik „Basketball Diplomacy Program – sponsored by The United States Department of State (Georgetown University Center for Intercultural education and development)“.

Svoj prvi radni odnos iz oblasti prava (pravni poslovi), zasnovao je u SRC „Topolica“ u Baru. Radio je i kao volonter u brojnim NVO organizacijama, te obavljao upravljačke i izvršne poslove u privatnom sektoru. Radio je kao mlađi non-key ekspert za doprinos politici koordinacije, implementaciji i sprovođenju crnogorskog saobraćajnog zakonodavstva u skladu sa pravnim tekovinama EU, Ugovorom o transportnoj zajednici i preporukama vladinih mapa puta za zatvaranje u Business and Strategies in Europe S.A. (B&S Europe).

Član je Generalnog sekretarijata Saveza građana CIVIS od 2022.

Govori engleski i italijanski jezik.