Ministar Sekulović na dvodnevnom sastanku Brdo proces

Objavljeno: 10.06.2021. 13:07 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministar unutrašnjih poslova mr Sergej Sekulović učestvuje na dvodnevnom ministarskom sastanku Brdo proces, u Portorožu, na poziv ministra unutrašnjih poslova Republike Slovenije Aleša Hojsa. Pored ministara zemalja članica, sastanku prisustvuju i predstavnici Republike Austrije, kao i institucija EU i međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa.

Tema razgovora bilo je upravljanje mješovitim migracionim tokovima. Istaknuti su različiti izazovi uslijed povećanih neregularnih dolazaka migranata u region,  zabrinutost zbog praznina u upravljanju spoljnim granicama EU i zbog toga što migranti često koriste  Zapadni Balkan kao tranzitnu rutu ka Evropi. Stoga su ministri poručili da je neophodna dodatna podrška i bliža saradnja sa EU i regionalnim i međunarodnim partnerima, apelujući na ciljanu podršku po pitanju zloupotreba sistema azila, efikasnog upravljanja migracijama, borbe protiv krijumčarenja migranata i nedostacima u upravljanju granicama. Posebno je pozdravljena operativna pomoć Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex) na Zapadnom Balkanu i Evropske kancelarije za podršku azilu, u cilju jačanja kapaciteta u oblasti nadzora granice, azila i prihvata.

Ministri su ukazali na prednost uspostavljanja interoperabilnog sistema identifikacije migranata, koji bi omogućio efikasniju razmjenu informacija o potencijalnim bezbjednosnim rizicima, posebno u kontekstu organizovanog kriminala i terorizma, i doprinio boljoj policijskoj saradnji i bezbjednosti. Ministri unutrašnjih poslova saglasni su i da je povratak državljana trećih zemalja, kojima nije potrebna međunarodna zaštita, sastavni dio ublažavanja migracionog pritiska u regionu i naglasili važnost povećanja ukupne stope povratka neregularnih migranata.  Imajući u vidu činjenicu da je uspješan povratak moguć samo u mjeri u kojoj zemlje porijekla ponovo prihvate svoje državljane, prepoznati su i napori zapadnobalkanskih partnera u zaključivanju sporazuma sa trećim zemljama o povratku i readmisiji.

Na sastanku je potvrđena snažna podrška nastavku saradnje na polju sprečavanja i istrage seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece na internetu, ali i pozdravljen postignuti napredak. Izvještaji stručnih istražitelja u ovoj oblasti, koji bi trebalo da budu pripremljeni i analizirani do kraja ove godine, pružiće najnoviji pregled trenutne prakse, strateških inicijativa i zakonodavnog okvira, koji će biti osnova za diskusiju o aktivnostima u budućnosti. Ministri su naglasili važnost kontinuirane operativne saradnje, i pohvalili napredak zajedničke preventivne kampanje, koju su pripremili partneri učesnici uz podršku Europola, a koja treba da bude pokrenuta u septembru. Zaključeno je da bliska saradnja između nadležnih organa partnera koji učestvuju u krivičnim istragama, kao i preventivne aktivnosti, treba  da se održe i ojačaju u narednim godinama, a da bi u jačanju ekspertske mreže veoma značajno bilo uključivanje  relevantnih agencija EU, posebno Europola i Cepola.

Republika Slovenija će o sklopljenim dogovorima na dvodnevnom sastanku u Portorožu obavijestiti EU.

Ministar Sekulović je tokom svog izlaganja pozvao na prijeko potrebnu solidarnost među zemljama članicama.  Na marginama sastanka razgovarao je sa izvršnom direktoricom Evropske kancelarije za podršku azilu Ninom Gregori i ministrom unutrašnjih poslova Republike Kosovo Đeljajem Sveclom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?