Ministar Vuković na Sastanku ministara u Skoplju

Objavljeno: 17.11.2023. 14:00 Autor: Ministarstvo finansija

skoplje novica vuković 2

„Naš prvi korak, kao odgovorne Vlade, biće sprovođenje sveobuhvatne fiskalne konsolidacije kako bi se racionalizovali budžetski troškovi i omogućilo da redovne obaveze finansiramo iz tekućih prihoda. Poseban fokus biće nam reforma penzionog, zdravstvenog i sistema socijalne zaštite,  kao i optimizacija javne uprave“- saopštio je ministar finansija, Novica Vuković na Sastanku ministara koji se održao danas u Skoplju.

Tema ovogodišnjeg sastanka ministara je plan rasta za Zapadni Balkan, sa posebnim akcentom na jačanje socio-ekonomske konvergencije između EU i Zapadnog Balkana za ubrzane integracije u EU.

Na ministarskom sastanku u Skoplju saopšteno je da je pomenuti plan rasta za Zapadni Balkan pokazao obnovljenu podršku i fokus Evropske unije na proces proširenja, kao i da će ista snažno podržavati reforme i približavanje našeg regiona, pružanjem značajne finansijske i tehničke pomoći.

Govoreći o ekonomskoj politici Vlade Crne Gore za naredni period, ministar Vuković, u Skoplju, je poručio da će se, racionalnim upravljanjem troškovima, stvoriti dodatni fiskalni prostor za sprovođenje razvojnih politika i inicijativa koje će doprinijeti dugoročno održivom ekonomskom rastu. Saopštio je i da će se reformom poreskog sistema, eliminisanjem biznis barijera, kroz maksimalno ograničavanje nelegalnog poslovanja i sprovođenjem novog srednjoročnog investicionog ciklusa, obezbijediti veći rast javnih prihoda.

Naglasio je da će, u dijelu poreske politike, akcenat biti na sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema u cilju proširenja poreske baze, čime će se stvoriti uslovi za generisanje novih izvora prihoda, kroz dalje smanjenje poreskog opterećenja, izmjenu akcizne politike, reformu poreske i carinske administracije, bolju strategiju smanjenja poreskog duga, postepeno ukidanje tzv. poreskih rashoda koji su u suprotnosti sa EU zakonodavstvom i snažnu borbu protiv sive ekonomije i poreske nediscipline i selektivnosti.

Izlažući na ministarskom skupu, ministar Vuković poručio je da će Crna Gora kao mala, otvorena i uvozno zavisna ekonomija, ubuduće biti orijentisana ka većoj diverzifikaciji. Fokus će, kako je ocijenio ministar Vuković, biti i na razvoju ICT sektora, koji je u prethodnim godinama pokazao otpornost na krize i brzi rast, ali i energetici, u cilju povećanja „zelenih“ proizvodnih kapaciteta, poboljšanja energetske efikasnosti i bolje infrastrukturne povezanosti Crne Gore sa  zemljama regiona.

Ministar Vuković zajedno sa, ministarkom evropskih poslova, Maidom Gorčević i ministrom ekonomskog razvoja, Nikom Gjeloshajem, na poziv ministra finansija Republike Sjeverne Makedonije, Fatmira Basamija, prisustvovao je sastanku koji je okupio brojne ministre finansija i ekonomije, glavne pregovarače zemalja Zapadnog Balkana i visoke predstavnike Evropske unije, koji su otvoreno raspravljali o mogućnostima kako da se maksimalno iskoriste prednosti novodizajniranog Plana rasta, baziranog na četiri stuba: približavanje Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu EU, produbljivanje regionalne ekonomske integracije, ubrzanje temeljnih reformi i povećanje finansijske pomoći.

skoplje novica vuković 3

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?