Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo brosuru za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021.godinu

Objavljeno: 20.08.2021. 05:24 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, koje će implementirati Ministarstvo ekonomskog razvoja, ima za cilj podsticanje razvoja postojećih procesa, proizvoda i usluga, u cilju jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje produktivnosti i profitabilnosti uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Za realizaciju pomenutog Programa Vlada Crne Gore opredijelila je iznos od 3 000 000 eura.

Programom je predviđeno sprovođenje ukupno sedam programskih linija, od kojih je pet programskih linija finansijske podrške i dvije nefinansijske podrške, čijom realizacijom će se omogućiti jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti proizvoda i usluga.

Posebna pažnja posvećena je podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno „ranjivih“ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede.

Podsjećamo da je Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu, kojim poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 1. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

U svrhu što boljeg i efikasnijeg informisanja javnosti , Ministarstvo, uz podršku UNDP, je pripremilo i kratku brošuru o samom Programu i programskim linijama, kao i o načinu podnošenja dokumentacije za Javni poziv i ostalim detaljima. 


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?