Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo brosuru za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021.godinu

Objavljeno: 20.08.2021. 05:24 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2021. godinu, koje će implementirati Ministarstvo ekonomskog razvoja, ima za cilj podsticanje razvoja postojećih procesa, proizvoda i usluga, u cilju jačanja konkurentnosti i izvoznog potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje produktivnosti i profitabilnosti uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Za realizaciju pomenutog Programa Vlada Crne Gore opredijelila je iznos od 3 000 000 eura.

Programom je predviđeno sprovođenje ukupno sedam programskih linija, od kojih je pet programskih linija finansijske podrške i dvije nefinansijske podrške, čijom realizacijom će se omogućiti jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti proizvoda i usluga.

Posebna pažnja posvećena je podsticanju razvoja preduzetništva mladih, žena i zanatlija kao posebno „ranjivih“ciljnih grupa, kako kroz posebnu programsku liniju, tako i kroz Program u cjelini, kao bitnih segmenata na kojima počiva razvoj dinamične, inovativne i izvozno orjentisane privrede.

Podsjećamo da je Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2021. godinu, kojim poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, kao i zanatlije, da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava od strane privrednih subjekata je 1. oktobar 2021. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije 1. novembar 2021. godine do 15:00h.

U svrhu što boljeg i efikasnijeg informisanja javnosti , Ministarstvo, uz podršku UNDP, je pripremilo i kratku brošuru o samom Programu i programskim linijama, kao i o načinu podnošenja dokumentacije za Javni poziv i ostalim detaljima. 


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?