Ministarstvo prosvjete podržava reformu visokog obrazovanja po evropskim standardima

Objavljeno: 20.07.2022. 08:40 Autor: Ministarstvo prosvjete

U okviru projekta Podrške agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u primjeni Evropskih standarda i smjernica, juče je održan sastanak predsjednika Evropske Asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) prof. Karla Ditriha i predstavnika  Evropskog registra za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR) Jolante Silke i Gorana Dakovića, sa ministrom prosvjete Miomirom Vojinovićem, direktorom Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Goranom Danilovićem i njihovim saradnicima.

Projekat je u skoro dvogodišnjem trajanju rezultirao sa četiri radionice na temu ključnih Evropskih standarda, Nacionalnim akcionim planom Crne Gore za primjenu ESG-a, a rezultat posjete biće ključni input za primjenu rješenja u zakonskom okviru za obezbjeđenje kvaliteta.

Ministar Vojinović je istakao značaj članstva crnogorske Agencije za obezbjeđenje kvaliteta i evropske asocijacije i registre kao potvrde dostignutog nivoa kvaliteta i spremnost Ministarstva da podrži sve reforme koje će sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori i suštinski uvesti u evropski prostor visokog obrazovanja. Prema riječima ministra Vojinovića, u Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2022-2026, koja je u završnoj fazi izrade, naglašeno je da se sve aktivnosti obezbjeđenja kvaliteta zasnivaju na odgovornosti i poboljšanju koji zajedno stvaraju povjerenje u rad ustanova visokog obrazovanja.

Ministarstvo prosvjete kontinuiranim radom na zakonima i podzakonskim aktima vrši usaglašavanje sa svim važećim dokumetima iz EHEA prostora. U tom pravcu, sa posebnom pažnjom se radi  na nacrtu Zakona o visokom obrazovanju, koji bi trebalo ne samo da omogući dalji rast i razvoj Agencije, već da obezbijedi uslove za dobijanje kvalitetnijeg i konkurentnijeg visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Direktor Agencije Goran Danilović, je podsjetio na svrhu primjene standarda, a to je kvalitet znanja i osposobljenost studenata. Saradnju Agencije sa ustanovama visokog obrazovanja i njihovo razumijevanje procesa istakao je kao ključne za uspješne postupke eksterne evaluacije. U tom smislu je naveo primjer reakreditacije Univerziteta Crne Gore koji je evaluiran za četiri mjeseca i u čijoj su evaluaciji učestvovala 54 eksperta, od čega više od 90% inostranih.

Tijana Stanković, pomoćnica direktora Agencije, govorila je o izazovima sa kojima se sistem obezbjeđenja kvaliteta suočava i predloge za unapređenje zakonskog okvira, prvenstveno postizanje nezavisnosti Agencije u operativnom smislu i u donošenju odluka, uključenosti svih zainteresovanih strana u proces i to prioritetno studenata, naknadnu kontrolu ispunjenosti preporuka i unapređenja nacionalnih standarda u smislu jasnoće i jednostavnosti.

Predstavnici EQAR-a i ENQA-e su bili zainteresovani za dinamiku usvajanja novog Zakona o visokom obrazovanju, bez kojeg proces implementacije evropskih standarda i smjernica za obezbjeđenje kvaliteta u evropskom prostoru za visoko onbrazovanje (ESG) ne može početi. Ove dvije organizacije su izrezile spremnost da podrže crnogorske institucije na tom izazovnom i dugotrajnom putu. Zaključke sa sastanka i ocjenu Nacionalnog akcionog plana za implementaciju ESG-a, evropski stručnjaci će dostaviti do kraja jeseni, kada se projekat završava.

Sastanku su prisustvovali generalni direktori Direktorata Ministarstva prosvjete, Neda Ojdanić i Goran Drobnjak, koji su doprinijeli diskusiji detaljima o Nacrtu zakona na kojem je Radna grupa radila u periodu od septembra do decembra 2021. godine.

Ideju ENQA-e da se organizuje regionalni sastanak između Ministarstava i Agencija zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici crnogorske strane su podržali kao korisnu za razmjenu ideja, znanja i iskustva.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?