Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava podržalo 19 najboljih projekata NVO

Objavljeno: 31.12.2021. 09:45 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava podržalo 19 najboljih projekata NVO koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije

Kada je u pitanju zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije u Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir, kazala je v.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Aleksandra Popović, prilikom uručivanja ugovora nevladinim organizacijama, kojima su odobrena sredstva Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2021. godinu.

Popović je naglasila da je u ovoj godini resorno ministarstvo za ovu oblast raspodjelilo 388.301,40 eura, za 19 projekta/programa ocjenjena od strane nezavisnih procjenivača sa najvećim brojem bodova.

Ministvo, pravde ljudskih i manjinskih prava podržalo 19 najboljih projekata NVO

Kroz realizovanje 19 najboljih prjekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije, samo je jedan korak naprijed ka smanjenju diskriminacije.

Ona je kazala da je cilj smanjenje diskriminacije kroz realizovanje aktivnosti koje doprinose implamentaciji preporuka Komiteta UN  i Strategije za zaštitu lica sa invalidtetom od diskriminacije 2017-2021.

Na kraju su predstavnici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava čestitali svim predstavnicima NVO koji su ove godine dobili priliku za implementaciju projekta/programa iz ove oblasti.

Ministvo, pravde ljudskih i manjinskih prava podržalo 19 najboljih projekata NVO

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?