Konferencija povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Objavljeno: 02.12.2021. 09:45 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se obilježava 3. decembra, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava uz podršku Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori (UNDP), predstaviće Nacrt Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027.

Konferencija će biti održana sjutra, 3. novembra, u hotelu „Cue“, u trajanju od 10.00 h do 12.00 h.

Cilj događaja je otvaranje procesa javne rasprave i uspostavljanje pravednijeg sistema, ravnopravnijeg i lakšeg pristupa pravima u skladu sa nacionalnim pozitivnim zakonodavstvom i ratifikovanom UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom.

Na konferenciji će govoriti Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore, Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, v.d. generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invailditetom, Aleksandra Popović, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković, eksperti koji učestvuju u pripiremi dokumenta, kao i izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić.

Novi strateški dokument definiše uživanje jednakih prava u svim oblastima života lica sa invaliditetom bez diskriminacije, sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima lica sa invaliditetom, zaključnim zapažanjima Komiteta UN-a o pravima lica sa invaliditetom i Evropskom strategijom za osobe sa invaliditetom 2020-2030 godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?