Mirko Kovačević

sekretar

Mirko Kovačević rođen je 10.07.1990. godine na Cetinju, gdje je završio Osnovnu i Srednju školu. Pravni fakultet završio je na Univerzitetu u Beogradu, a zvanje Master pravnik stekao je na Univerzitetu Union Nikola Tesla u Beogradu, na smjeru poslovno pravo. Tema master rada - pravna priroda iosnovna načela ugovornog prava.

Prethodno radno iskustvo:

- Izvršni direktor u d.o.o “TRANS LUX RENT A CAR” CETINJE, u periodu od 2014. godine do 2017. godine. 

- Izvršni direktor u d.o.o “ ROBIN HUD LEGAL” PODGORICA, u periodu od 2014. godine do 2022. godine.

- Advokatski pripravnik i saradnik u advokatskoj kancelariji dr Aleksandar Kovačević, u period od 2018. godine do 2022. godine. 

- Sekretar Izborne komisije Prijestonice od 2019. do 2022. godine. 

- v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, od juna 2022. godine

Služi se engleskim jezikom.