Miroslav Zeković

v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Miroslav Zeković rođen je 19. februara 1975.godine u Ivangradu. Osnovnu i srednju školu u Titogradu, odnosno Podgorici.

Obrazovanje

Diplomirao na Pravnom fakuletetu u Podgorici 2001.godine

Karijera

Od 1. 03. 2001  do  1.06. 2007. Godine radio je u Ministarstvu odbrane Crne Gore-Odsjek za civilnu zaštitu-Pripravnik-Viši savjetnik I  i načelnik štaba Opštine Danilovgrad.
Od 1.07.2007. do  12.04.2010. godine radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslove-Direktorat za vanredne situacije-Samostalni savjetnik I.
Od 12.04.2010. do  10.08.2015. godine u Ministarstvu unutrašnjih poslove bio je Samostalni savjetnik I -Sektor za upravne unutrasnje poslove-Direkcija za državljanstvo.
Od 10.08.2015.g u Ministarstvu unutrašnjih poslove- načelnik Direkcije za državljanstvo.
Sekretar Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova.
Povodom dana unutrašnjih poslove 02. Oktobra 2015. godine dobio pohvalu za izuzetne uspjehe u radu.
Stalni član i jedan od koordinatora za sprovođenje Sporazuma između između Vlade Crne Gore i Republika Kosovo na pružanju pravne i praktične pomoći IRL licima koja borave u Crnoj Gori.
Redovan učesnik i predavač na radionicama o apatridiji u Crnoj Gori.
Oženjen, otac dvoje djece.

Vlada Crne Gore imenovala ga je za v.d. generalnog direktora u Direktoratu za upravne poslove, državljanstvo i strance 20.maja 2021.godine

Kontakt

Radovan Popović

v.d. generalnog direktora
Telefon:
020/225-341