MKI - Direktorat za željeznčki saobraćaj, čestita 13. septembar, Dan mašinovođa Crne Gore

Objavljeno: 13.09.2021. 11:20 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Mašinovođama, želimo da budu dostojni predstavnici odgovornog radnog mjesta - mašinovođa a da posao obavljaju kao i do sada odgovorno, profesionalno, bezbjedno i neka im je srećan dan mašinovođa i Evropska godina željeznice koja se danas po prvi put obilježava na Samitu željeznice u Beogradu.

Od prvog prevoza putnika željeznicom, rođendana evropske željeznice, 27. septembra 1825. godine, kada je engleski konstruktor i pronalazač Džordž Stivenson isprobao svoju parnu lokomotivu, koja je na pruzi Stokton – Darlington do dolaska prvoga voza, austrougarskom prugom, na teritoriju današnje Crne Gore prošlo je sedamdeset i šest godina. Sedam godina kasnije 1908. godine  u saobraćaj je puštena prva crnogorska pruga uskog kolosijeka Bar – Virpazar.

Na današnji dan,  13. septembra1908. godine,  prva lokomotiva prispjela je iz Bara u Virpazar pa se upravo ovaj dan obilježava se kao Dan društva ŽPCG i Dan mašinovođa Crne Gore.

Svjesni izazova sa kojima se željeznički sistem susreće u svakodnevnom poslovanju, a imajući u vidu da željeznica predstavlja ekološko, održivo, bezbjedno i komforno prevozno sredstvo Ministarstvo kapitalnih investicija, Direktorat za željeznički saobraćaj i sve željezničke kompanije će nastaviti da predano rade na unapređenju svih segmenata željezničkog sistema u cilju konstantnog unapredjenja kvaliteta poslovanja željezničkih preduzeća, bezbjednosti i usluga željezničkog prevoza.

Ovom prililkom svim dragim kolegama željezničarima i mašinovođama Crne Gore želimo srećan ovaj dan i Evropsku godinu željeznice.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?