Momir Jauković

Generalni direktor

Momir Jauković je rođen 1987. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položio je pravosudni i advokatski ispit. Magistarski rad pod nazivom: "Pravo na nezavisan i nepristrasan sud:  međunarodno-pravni standardi i njihova uključenost u crnogorsko zakonodavstvo" odbranio je 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i stekao zvanje magistra pravnih nauka.

U Ministarstvu pravde zaposlen je od 2009. godine. U ovom organu obavljao je poslove u odgovarajućim zvanjima, a od februara 2022. godine obavlja funkciju generalnog direktora Direktorata za pravosuđe.

Član je Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) i Radne grupe za pregovaračko poglavlje 23.

Govori engleski jezik, a služi se ruskim jezikom. 

Kontakt

Momir Jauković

Generalni direktor
Telefon:
+382 20 407 504