Ana Raičević

Sekretarka

Ana Raičević, sekretarka Ministarstva finansija, diplomirana je pravnica. Završila je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici - smjer međunarodnog prava, kao i master studije u Rimu - Delta Comunicazione/Multimedijske komunikacije.

U radnoj karijeri je pokrivala odgovorne pozicije, uz konstantno stručno usavršavanje.

Prije angažmana u Ministarstvu finansija u 43. Vladi Crne Gore od maja ove godine, bila je pomoćnica direktora Uprave carina Crne Gore za planiranje i upravljanje ljudskim resursima.

Ana Raičević ima deceniju radnog iskustva u Skupštini Crne Gore. Do 2018. godine je bila savjetnica predsjednika Skupštine za medije, a uz brojna zaduženja - pratila je zakonodavni postupak za analizu efekata zakona sa preporukama za njihove izmjene i dopune.

U Ministarstvu finansija je radila na poziciji portparolke od 2004. do 2008. godine, uz komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa Vladom, Skupštinom i drugim državnim organima. Bila je i savjetnica u Birou za odnose sa javnošću Vlade Crne Gore.

Osnovala je Centar za edukaciju carinskih službenika, autorka je brojnih analiza iz oblasti izvršne vlasti, kao i finansijskih biltena, godišnjih izvještaja i vodiča iz oblasti javnih finansija. Bila je članica brojnih radnih grupa Vlade Crne Gore za izradu zakona, kao i učestvovala u nizu pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). 

Stekla je i brojne certifikate - Uprave za kadrove Crne Gore o ključnim vještinama za stručnjaka za upravljanje ljudskim resursima, Vlade Holandije za komunikaciju sa javnošću u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i u oblasti javnih nabavki agencije pod nadležnošću Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Među njima je i specijalistički kurs za portparole vlade, VOA Media School, Washington DC, SAD.

Predavačica je odnosa s javnošću i liderstva. Organizovala je brojne konferencije, tribine i skupove u državi i inostranstvu, kao i službene i studijske posjete.

Stručni nivo znanja engleskog i italijanskog jezika, kao i osnovni španskog jezika.

Kontakt

Ana Raičević

Sekretarka
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+382 20 225 910