mr Tamara Srzentić

ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Tamara Srzentić rođena je 1982. godine na Cetinju gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirala je nadržavnom Univerzitetu u Kaliforniji, a potom završila dva magisterija: međunarodni master za poslovno upravljanje (Internacionalni MBA) na École nationale des ponts et chaussées ParisTech, pohađajući programe na tri kontinenta (u Parizu, Tokiju, Šangaju, Pekingu), a zatim je magistrirala i na Univerzitetu Temple Fox School of Business u Filadelfiji. Govori engleski i francuski jezik.

Karijera

Ekspertkinja je za javnu upravu, digitalne servise i inovacije sa preko 15 godina iskustva u reformi javne uprave i upravljanju digitalnim transformacijama. Njene kvalitete i rezultate, ali i viziju za razvoj i unapređenje prepoznao je guverner Kalifornije, pa je zajedno sa njegovim kabinetom 2017. godine formirala Kancelariju za inovacije, u okviru Ministarstva za zdravlje i socijalno staranje, sa ciljem razvoja servisa i politika za građane, kao i unapređenja odnosa između administracije i građana Kalifornije. Tokom dva mandata administracije Vlade Kalifornije, odigrala je ključnu lidersku ulogu, određujući smjer prioritetnih programa za građane, unapređujući inicijative za osavremenjivanje i poboljšanje pružanja javnih usluga u Kaliforniji, koja predstavlja petu najveću ekonomiju u svijetu. Doprinijela je brojnim unapređenjima sistema u ovoj oblasti, koja su život građana Kalifornije učinila kvalitetnijim, a administraciju dostupnijom, efikasnijom i jeftinijom.

Kao zamjenica direktora i glavna savjetnica guvernera za inovacije i reformu javne uprave savezne države Kalifornije, bila je zadužena za vođenje programa transformacije javnih usluga, uvođenje svrsishodnih politika i modernizacije administracije za 40 miliona građana Kalifornije. Rukovodila je Kancelarijom koja je bila odgovorna za podsticanje inovacija za 13 ministarstava sa preko 30.000 zaposlenih, sa godišnjim budžetom od oko 160 milijardi dolara. Otvaranjem ove Kancelarije ojačan je impuls za povećanje kapaciteta za pokretanje inovacija u cjelokupnoj kalifornijskoj Vladi. Kroz uvođenje inovativnih programa saradnje u okviru Kancelarije, poput uključivanja domaćih preduzetnika/saradnika za inovacije (Entrepreneurs in Residence/Innovation Fellows), radila je na uspostavljanju javno-privatnih partnerstava u cilju modernizacije rada u javnoj upravi, uvođenja dobrih poslovnih praksi iz privatne industrije, agilne kulture, inovativnih alata i načina rada, kao i građenju talenata koji su doprinijeli boljem radu kalifornijske Vlade. Tokom 2019. godine pokrenula je Kancelariju za digitalne servise, kao i brojne projekte na kojima je angažovala i izgradila talente za tehnologiju svjetskog kalibra.

Radeći sa najvišim zvaničnicima u Vladi Sjedinjenih Američkih Država, vodila je Savjet za inovacije i tehnologiju u cilju boljeg odgovora Kalifornije na pandemiju COVID-19. U martu 2020. godine, zajedno sa timovima koje je vodila, pokrenula je covid19.ca.gov  web sajt koji je lansiran za samo 4 dana od kada se virus COVID-19 pojavio u Kaliforniji, portal za osiguranje od nezaposlenosti, inicijativu za transparentnost, politiku metrike jednakosti i izgradnju kapaciteta, sa fokusom na nesrazmjerni uticaj koronavirusa na najugroženije zajednice,  kao i Exposure Notification aplikaciju (u partnerstvu sa kompanijama Apple i Google).

Gostujuća je predavačica na Harvardu i često govori na nacionalnim i međunarodnim konferencijama o reformi javne uprave, osnaživanju i položaju djevojčica, djevojaka, žena, marginalizovanih grupa, inovacijama, digitalnoj transformaciji i tehnologiji.

Bila je predsjednica i članica brojnih odbora, komisija i programa, uključujući Alchemist,NELP, AGL, Civic Makers, New America, The Beeck Center for Social Impact and Innovation,Coro, TEDx i Code for America. Tokom posljednje četiri godine, kao članica Regionalne škole za javnu upravu ReSPA)), pružala je ekspertsku podršku i podržavala reformu javnih uprava na Zapadnom Balkanu. 

Reputaciju na svjetskom nivou stekla je zbog uvođenja kulture, praksi i tehnologija digitalnog doba koje u središtu imaju potrebe građanki i građana. Uz njeno liderstvo, Vlada Kalifornije je preoblikovala politike i standarde, stimulisala javno-privatna partnerstva, uštedjela novac, poboljšala usluge i izgradila održiv sistem trajne sposobnosti, fokusiran na dobrobit i najbolji ishod za građane. Dobiltnica je prestižnih nacionalnih nagrada i priznanja kao uzorna inovatorka koja je svoj život posvetila civilnom sektoru, javnoj službi i pozitivnim promjenama u društvu.

Blisko je sarađivala sa globalnim liderskim timovima za digitalne servise: United States Digital Services kancelarijom,Presidential Innovation FellowsTech Congress Fellows i 18F timom, HHS IDEALab i Office of Personnel Management Lab, UK Digital Services, Ontario Digital Services, Peruvian Digital Services, Argentina Digital Services,Uruguay Digital Services.

Posvećena je pomaganju ljudima i zajednicama i vjeruje da je njena misija da modeluje i gradi kulturu empatije, inkluzivnosti i otvorenosti u javnom i civilnom sektoru. Smatra da građani i građanke od samog početka treba da budu uključeni u dizajniranje procesa, politika i usluga. Čvrsto je ubijeđena da otvorenost i transparentnost ojačavaju saradnju i koheziju, te pomažu boljem razumijevanju i usklađivanju različitih interesa.

Od 4. decembra 2020. godine u Vladi Crne Gore je privilegovana da služi građankama i građanima kao ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija.