Na Žabljaku održana regionalna konferencija o ruralnom turizmu

Objavljeno: 30.07.2022. 13:00

Na Žabljaku je održana regionalna konferencija "Ruralni turizam za planinske destinacije". Projekat je finansiran iz sredstava Evropske unije, a u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

U uvodnoj riječi se prisutnima obratio predsjednik Opštine Žabljak, Veselin Vukićević, ukazavši da stanovnici Žabljaka sve više pericipiraju poljoprivredu kao važnu oblast razvoja svoje opštine, te da je evidentan i veliki potencijal za razvoj  ruralnog turizma, ali da konkretnija realizacija tek predstoji.

Ruralni turizam

Maja Kovačević, iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Direktorata za razvojne politike u turizmu, se osvrnula na potencijale ruralnog područja i globalni trend rasta u ovom segmentu turizma koji je posebno uočiv sa pojavom pandemije COVID-19, kao i to da ruralni turizam može biti alat za sprečavanje depopulacije sela. 

Osvrnula se na postojeći nacionalni zakonodavni i strateški okvir, a bilo je riječi i o posticajima za ruralni turizam koji se niz godina opredjeljuju posredstvom nadležnih Ministarstava turizma i poljoprivrede. To što je Svjetska turistička organizacija /UNWTO/ u 2021. godini  dva crnogorska sela, Godinje /Bar/ i Gornju Lastvu /Tivat/, uvrstila u "Program unaprijeđenja" pilot inicijative "Najbolja sela u turizmu", zapravo je potvrda da potencijal u ruralnom području itekako postoji, pa postoji plan da se u saradnji sa predstavnicima ovih sela podijele iskustva sa obuka sa drugim zainteresovanima u Crnoj Gori.

U narednom periodu je veoma važna kontinuirana saradnja javnog i privatnog sektora, kako bi se pružaocima usluga pružila podrška oko uspostavljanja poslovanja u skladu sa propisima, ali i na pravi način unaprijedio proizvod, podijelila iskustva, te proizvod umrežio sa ostalom ponudom i pozicionirao na tržištu. U skladu sa prelaznim Akcionim planom za 2022. godinu, urađenom na bazi Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za 2019-2021. godinu, biće sproveden niz aktivnosti na umrežavanju, saradnji sa turističkim agencijama, kreiranju oznake kvaliteta, ali i marketing kampanji za ruralni turizam.

"Važno je da pružimo turistima autentično iskustvo iz ruralnih područja, a zadovoljni turisti će kasnije biti najbolji promoteri naše ponude."

Konkretne projektne aktivnosti i rezultate projekta predstavili su Ivan Mališić iz Regionalne razvojne agencije Bjelasica, Komovi i Prokletije, te Maja Lukić – Grabovac, ispred Sarajevske regionalne razvojne agencije /SERDA/. Bilo je riječi o podršci koja je pružena seoskim domaćinstvima u cilju unaprijeđenja ponude, ali i mentoringu, te iskustvima s terena tokom trajanja projekta.

Učesnicima se obratila i predstavnica Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Indira Ibričić, koja se osvrnula na aktivnosti koje se odnose na turizam i ruralni turizam u Kantonu Sarajevo, te planu da se radi na Strategiji ruralnog turizma.

Aleksandra Kapetanović iz NVO Expeditio je govorila na temu kulturne baštine/pejzaža u ruralni područjima i neophodosti da se očuva autentična arhitektura i pejzaž.

O primjerima iz prakse, potencijalima, izazovima i perspektivama za razvoj ruralnog turizma su govorili Gordana Stevović, kao predstavnik seoskog domaćinstva Stevović sa Žabljaka i Darko Saveljić, vlasnik Farme magaraca iz Martinića, okolina Danilovgrada.

Napominjemo da projekat sprovode Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Vrijednost projekta je 421.331,35 €, a kofinansiranje na crnogorskoj strani je obezbijedilo Ministarstvo javne uprave. Projektnim aktivnostima su obuhvaćeni sjeverno-zapadni dio Crne Gore (teritorija opština Plužine, Šavnik, Žabljak, Mojkovac i Pljevlja), te oblast sarajevskog kantona (regija Bjelašnice i Igmana). Cilj je unaprijeđenje i povećan značaj ruralnog turizma kao važnog dijela turističke ponude, diverzifikacija turističke ponude koja podrazumijeva i uvezivanje kulturnih sadržaja i avanturističke ponude.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?