Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Program podsticajnih mjera za ruralni turizam za 2021/2022

Objavljeno: 27.09.2021. 07:14 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Nastavlja se podrška turističkoj privredi

Na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, Vlada Crne Gore je na prethodnoj sjednici usvojila Program podsticajnih mjera u oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu u cilju razvijanja diverzifikovane turističke ponude Crne Gore, kreiranja lokalnih/regionalnih ruralnih turističkih brendova, kao i boljeg brendiranja crnogorske destinacije sa aspekta sve popularnijeg ruralnog turizma, a kroz pružanje autentičnih iskustava turistima.

Program uključuje tri mjere podrške, i to:

Mjera I - Organizovanje etno sajmova – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 20.000,00 eura,

Mjera II - Razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima - ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 30.000,00 eura,

Mjera III - Unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu - ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 50.000,00 eura.

Sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnih poziva, koje sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja, za svaku mjeru pojedinačno. Ove Javne pozive Ministarstvo ekonomskog razvoja će objaviti u toku ove nedelje.

Od Programa se očekuje da podstakne:

  • Kreiranje biznis modela baziranih na novim tehnološkim rješenjima i inovacijama;
  • Kreiranje biznis partnerstava sa ciljem širenja i promocije biznis mreže;
  • Kreiranje ,,niche” tržišnih segmenata;
  • Prevazilaženje sezonalnosti i regionalnog disbalansa u razvoju;
  • Promociju putem online i mobilnih e-alatki

Prednost će biti data prijavama koje imaju komercijalni potencijal, ali još uvijek nedovoljan kapacitet da se nadmeću za finansijske podrške putem kredita i fondova. Takođe, novi kriterijum predstavlja i širenje biznis mreže kroz podsticanje partnerstava. Značajan segment je i sopstvena promocija podržanog turističkog proizvoda, čime se pored kreiranja sopstvenog, jača i brend crnogorske turističke destinacije. Pored toga, podsticaj uvođenja inovativnih tehnologija u ruralni turizam, takođe, predstavlja novi kriterijum dodjele finansijskih sredstava.

Podsticajne mjere samo su jedan od mehanizama kojima MER želi da podstakne  inovacije u turizmu, a pritom imajući u vidu ogroman potencijal za razvoja ruralnog turizma. Na ovaj način, cijenićemo trud, ideje i spremnost da zajednički radimo na osnaživanju ponude koja je itekako primamljiva gostima iz cijelog svijeta.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?