Nastavljena info kampanja o novom IPARD javnom pozivu u još osam crnogorskih opština - Prijestonica Cetinje, Budva, Bijelo Polje, Herceg Novi, Kotor, Kolašin, Mojkovac i Berane

Objavljeno: 10.05.2023. 13:00

Četvrti je dan informativne kamanje tokom koje predstavnici resornog ministarstva organizuju radionice o procedurama sprovođenja IPARD petog javnog poziva o investicijama u fizički kapital na poljoprivrednim gazdinstvima za zainteresovane poljoprivredne proizvođače koji se mogu prijaviti na ovaj javni poziv od 15. maja do 15. juna 2023. godine. 

Korisnici ovog javnog poziva mogu biti sva fizička i pravna lica koja su registrovana za bavljenje poljoprivredom. Podrška se dodjeljuje za gotovo svaki sektor poljoprivredne proizvodnje, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje poljoprivredni proizvođači moraju da zadovolje da bi uspješno konkurisali i bili podržani. Naime, oni su trenutku objavljivanja Javnog poziva, u zavisnosti od sektora proizvodnje, moraju imati: 

•    Sektor proizvodnje mlijeka: minimum 5 krava (priplodnih grla) i/ili minimum 50 ovaca i/ili minimum 50 koza;

•    Sektor proizvodnje mesa (po jednom turnusu) minimum 30 goveda u tovu; minimum 20 krmača ili 100 svinja u završnom tovu; minimum 1.000 brojlera (pilića); minimum 100 brojlera (ćurića);

•    Sektor proizvodnje jaja: minimum 2.500 koka nosilja;

•    Sektor voća i povrća (uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje)

•    Proizvodnja voća - površine zasada minimum 0,5 ha;

•    Proizvodnja povrća:

-    površine zasada na otvorenom minimum 0,5 ha;

-    površine zasada pod zaštićenim prostorom minimum  0,1 ha;

•    Proizvodnja ratarskih kultura - površine zasada minimum 1 ha;

•    Proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja površine zasada minimum  0,3 ha;

•    Proizvodnja gljiva i pečurki proizvodne površine minimum 0,01 ha. 

•    Sektor vinogradarstva: površina vinograda minimum 0,5 ha;

•    Sektor maslinarstva: površina zasada minimum 0,5 ha;

•    Sektor pčelarstva: minimum 30 pčelinjih društava;

•    Sektor ribarstva i akvakulture: godišnji kapacitet minimum 10 tona ribe ili školjaka.

Proizvođači su iskazali interesovanje o kriterijumima koje podnosilac mora ispunjavati u pogledu stručne osposobljenosti prilikom podnošenja zahtjeva, gdje je pojašnjeno da potencijalni korisnici ovog javnog poziva za podršku primarnoj proizvodnji moraju imati najmanje tri godine iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi ili uslugama vezanim za poljoprivredu; imati najmanje završen IV1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija ili završenu obuku iz sektora za koji je podnešen zahtjev za dodjelu podrške u trajanju od najmanje 50 časova.

Iskustva iz prethodnih realizovanih IPARD javnih poziva dobra su osnova za pripremu poljoprivrednih proizvođača koji ranije nijesu uspjeli da ispune uslove. Svima njima sugestija je da u dogledno vrijeme počnu da pripremaju projekte i počnu spremati potrebnu dokumentaciju, kako bi se uspješno prijavili i ugovorili podršku. 

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu se preuzeti od dana objave ovog javnog poziva sa internet stranica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.gov.me/ipard. 

Predstavnici Ministarstva danas održavaju prezentacije u opštinama Plužine u 10h, Šavnik u 13h, Andrijevica u 9h, Plav u 12h i Gusinje u 14h.    

Naredna prezentacija IPARD javnog poziva organizovaće se u sledećim opštinama;

Četvrtak 11.05.2023.

-    Žabljak     13h    Opština - Skupštinska sala

-    Pljevlja     09h    Opština - Skupštinska sala

-    Rožaje     10h    Centar za kulturu

-    Petnjica  13h    Opština - Skupštinska sala

Petak 12.05.2023.

-    Ulcinj 10h    Opština - Skupštinska sala

-    Bar 13h    Opština - Skupštinska sala

Galerija

gallery.media[0].alt
1/9
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?