Članstvo Crne Gore u NATO

Sadržaj:
Dio Alijanse

Biti dio najvećeg koletivnog sistema bezbjednosti za našu zemlju predstavlja garanciju nacionalne bezbjednosti, očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Na geopolitičkom planu, činjenica da smo dio evroatlantske zajednice daje mogućnost Crnoj Gori da ravnopravno učestvuje u procesu kreiranja globalne bezbjednosne politike i odlučuje o ciljevima od zajedničkog interesa. U periodu koji je pred nama, nastavićemo aktivno da doprinosimo kolektivnoj odbrani Saveza i projektovanju stabilnosti van granica Alijanse, kroz učešće u međunarodnim operacijama i podršci partnerima.

Dio Alijanse

Crna Gora je 5. juna 2017. godine postala 29. članica Alijanse, a članstvo u NATO predstavlja najznačajniji uspjeh ostvaren na spoljnopolitičkom planu u modernoj istoriji naše zemlje. Kako je  naša zemlja svoju perspektivu prepoznala u kolektivnom sistemu bezbjednosti, postali smo relevantan akter na međunarodnom planu koji doprinosi ključnim politikama NATO, odvraćanju i odbrani, projektovanju stabilnosti van granica Alijanse, borbi protiv terorizma, suprotstavljanju hibridnim i sajber prijetnjama, kao i politici otvorenih vrata i saradnji NATO i EU. Značajno smo unaprijedili saradnju sa saveznicama na planu odbrane, a naša Vojska intenzivno radi na razvoju sposobnosti u skladu sa NATO standardima. Zahvaljujući savezničkim kapacitetima, članstvo u NATO nam je omogućilo i besplatnu zaštitu vazdušnog prostora.

Kao kredibilan i pouzdan saveznik, Crna Gora pruža konkretan doprinos zajedničkim naporima Alijanse na planu jačanja kolektivne odbrane i očuvanja mira kroz angažman naših pripadnika u okviru Multinacionalne borbene grupe u Letoniji kao dio NATO ojačanog prisustva na istoku (eFP). Naši predstavnici su angažovani u misiji na Kosovu, a ove godine ćemo imati prvog predstavnika u NATO misiji u Iraku. U proteklom periodu uspješno je okončan angažman u misiji u Avganistanu, koji je trajao punu deceniju. Učešće je uzeo 21 kontingent, odnosno više od 550 pripadnika VCG, što je od izuzetnog značaja za naš sistem.

Prijetnje i izazovi sa kojima se danas suočavamo sve više poprimaju globalni karakter što upućuje na važnost intenziviranja transatlantskog jedinstva i kohezije. Crna Gora ostaje posvećena sistemu kolektivne bezbjednosti, kroz njegovanje vrijednosti Saveza, dalje investiranje u sektor odbrane i jačanje odbrambenih kapaciteta.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?