Nenad Vitomirović

državni sekretar

Nenad Vitomirović je rođen u Kotoru. Osnovne studije je završio u Herceg Novom na Fakultetu za menadžment, smjer finansije, računovodstvo i bankarstvo. Nakon daljeg usavršavanja u Beogradu i Ženevi, završio je master studije iz oblasti ekonomije i poslovanja na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 2020. godine, na temu Islamsko bankarsto.

Potiče iz porodice uglednih privrednika, porodice koja baštini dugu tradiciju porodičnog biznisa. Poslovni menadžer i networked generalist sa preko 30 godina iskustva u SDI, turizmu i ugostiteljstvu, cirkularnoj ekonomiji i obnovljivim izvorima energije.

U periodu 2003-2018 godine je bio direktor porodične kompanije. Od 2018. godine do 2022. godine obavlja poslove savjetnika predsjednika opštine Herceg Novi za oblast nvesticija a od 2022. godine je bio na čelu Sekreterijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije u Opštini Herceg Novi.

Učestvovao je izradi strateških planova razvoja opština Herceg Novi i Nikšić, kao i u implementaciji i kontroli nekoliko velikih investicionih projekata. Ekološki aktivista i osnivač NVO Green Project Group, konsultant i savjetnik za oblast obnovljivih izvora energije.

Sarađivao je sa kompanijama i udruženjima poput Hanergy Holding Group Ltd., Talon PV USA, ASOR i dr. Bio je član delegacije iz Crne Gore koju je 2012. godine pozvala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici na razgovore sa U.S. Environmental Protection Agency (EPA) u Vašingtonu i posjetu sajamu Waste Expo 2012. Saradnik u nastavi je na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom i sertifikovani mentor za MMSP i preduzetništvo od strane JICA (eng. Japan International Cooperation Agency) iz Tokija.

Kontakt

Nenad Vitomirović

državni sekretar
Adresa:
IV proleterske brigade broj 19
Telefon:
+38220446314