Nikola Tomašević

v.d. sekretara ministarstva

Nikola Tomašević je rođen u Mojkovcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Opštini Mojkovac. Osnovne studije završio je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Specijalističke studije završio je na Građanskom pravnom smjeru Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici 2015. godine.

Pravosudni ispit je položio 2018. godine, a 2019. Advokatski.

Nakon završenog Programa stručnog osposobljavanja, 2016. godine počinje kao sudski pripravnik u Sud za prekršaje Bijelo Polje, Odjeljenje Mojkovac. Od 2019. godine do 2023. godine zaposlen je kao inspektor rada u Upravi za inspekcijske poslove.

Advokatsku kancelariju otvorio je u septembru ove godine.

Kontakt

Nikola Tomašević

v.d. sekretara ministarstva
Adresa:
IV proleterske brigade broj 19
Telefon:
+38220446319