O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem

Objavljeno: 17.05.2022. 12:01 Autor: Ministarstvo pravde

O B A V J E Š T E NJ E

Kako u upravnom postupku brisanja sa liste stečajni upravnika donijete upravne akte nije bilo moguće izvršiti shodno odredbama Zakona o upravnom postupku koje se odnose na lično dostavljanje, to se shodno članu 87 Zakona o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem rješenja broj:

UPI-01-109/22-380

UPI-01-109/22-367

UPI-01-109/22-404

UPI-01-109/22-360

UPI-01-109/22-356

Objavljivanje je izvršeno dana 17.05.2022. godine.

Istekom roka od 10 dana (27.05.2022. godine) dostavljanje se smatra uredno izvršenim.

OVLAŠĆENO LICE ZA VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA

Nataša Novaković

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?