Obavještenje-Javni konkurs „Sport za sve-svi za sport“

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva sporta i mladih dana 7.5.2024.godine donosi sledeće

                                                 OBAVJEŠTENJE

 Obavještavamo zainteresovanu javnost da se zbog velikog broja podnijetih prijava, kao i zbog proteklog prvomajskog praznika, a zatim Vaskrsa, tj. neradnih dana koji su ušli u prvobitni rok od 15 dana,  produžava rok za objavu liste nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, a vezano za Javni konkurs Sport za sve-svi za sportza finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2024.godini, broj: 01-0422-614/24-717, koje je ovo Ministarstvo objavilo dana 26.marta 2024.godine.

Navedeni rok se produžava do 17.05.2024.godine, zaključno sa 17.05. 2024. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva sporta i mladih će do 20.maja 2024.godine na internet stranici Ministarstva sporta i mladih: https://www.gov.me/ms i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentacije.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste, dužna da otklonu utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                   PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                              Zoran Jojić

Broj: 01-0422-614/24-717/2

Podgorica, 7.maj 2024.godine.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?