OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Objavljeno: 29.06.2022. 07:45 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 25d Zakona o stečaju (“Službeni list CG”, br.1/11, 53/16, 32/18, 62/18 i 1/22), Ministarstvo pravde objavljuje

 OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

 Obavještavaju se kandidati koji 02.07.2022. godine u 09 časova polažu pisani dio ispita provjere znanja stečajnog upravnika da će se dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u ponedjeljak 04.07.2022. godine u 12 časova u prostorijama Ministarstva pravde, Ul.Vuka Karadžića br.3.

Kandidati su sa sobom dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

Usmeni dio ispita održaće se u srijedu i četvrtak 06. i 07. jula sa početkom u 15 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, Ul. Vuka Karadžića br.3, prema rasporedu koji utvrdi Komisija.

Sekretarka Komisije za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika

Džana Kajević

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?