Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obavještenje o dešifrovanju pisanog dijela pravosudnog ispita - martovski/aprilski rok 2021. godine

Objavljeno: 06.04.2021. 13:00 Autor: Ministarstvo pravde


Obavještavaju se kandidati koji su 20. i 27. marta 2021. godine polagali pisani dio pravosudnog ispita, da će se dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u sljedećim terminima:

  

dešifrovanje pisanog dijela ispita iz krivičnog prava - u utorak 13. aprila 2021. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici (kongresna sala).
dešifrovanje pisanog dijela ispita iz građanskog prava - u utorak 13. aprila 2021. godine, sa početkom u 13 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici (kongresna sala).


Dešifrovanje pisanih zadataka kandidata, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, biće organizovano uz poštovanje mjera fizičke distance, obavezu kandidata i članova Komisije da tokom trajanja dešifrovanja nose zaštitne maske, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku i sl. S tim u vezi, kandidati su u obavezi da:

- tokom čekanja ispred zgrade i prostorije u kojoj se vrši dešifrovanje drže međusobnu fizičku distancu, tj. zabranjeno je grupisanje kandidata;
- prilikom ulaska u zgradu i tokom trajanja i dešifrovanja nose zaštitne maske (kandidati donose svoje maske) i ponesu sopstvenu olovku; i
- prilikom ulaska/izlaska u prostoriju u kojoj se održava dešifrovanje dezinfekcionim sredstvima dezinfekuju ruke, a nakon završetka dešifrovanja zabranjeno je zadržavanje ispred zgrade u kojoj je dešifrovanje organizovano.

 
Kandidati su sa sobom dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.Sekretar Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Momir Jauković

Tel: +382(0)20 407 504

e-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?