Obavještenje o dopuni dokumentacije po Javom pozivu (Broj: 01-1050305-615/21-1319 od 17. avgusta 2021. godine)

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje omladinskih servisa u opštinama Bar, Kotor, Plav, Petnjica, Pljevlja, Nikšić, Šavnik, Danilovgrad, Mojkovac, Prijestonici Cetinje i Glavnom gradu Podgorici (Broj: 01-1050305-615/21-1319 od 17. avgusta 2021. godine) završen je 07. septembra 2021. godine.

Obavještavamo sve kandidate koji su aplicirali da je neophodno da svu eventualnu dopunu dokumentacije dostave najkasnije do srijede 22. septembra 2021. godine, jer se u suprotnom prijave neće razmatrati, budući da su nepotpune.

Dopunu dokumentacije neophodno je dostaviti u predviđenom roku, predajom na arhivu Uprave za sport i mlade, svakog radna dana od 08:00do 10:00h  i  od 12:00h do 14:00h, putem elektronske pošte na e-adresu ums@ums.gov.me  ili poštom na adresu: Uprava za sport i mlade, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Dopuna dokumentacije za Javni poziv – Administrativno-tehnički poslovi u omladinskom servisu“.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?