Obavještenje o produženju roka Javnog poziva NVO za predlaganje predstavnika

Objavljeno: 18.05.2021. 10:41 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija  je 28. aprila 2021. godine u skladu sa  Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG", br. 41/2018) objavilo Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnim tijelima za:

  • Izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana i
  • Izradu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Nacionalnog energetskog klimatskog plana

S obzirom na mali broj prijava za tačku 1 - Izrada Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, a imajući u vidu važnost samog dokumenta i značaj uključenja civilnog sektora  u samom procesu, Ministarstvo kapitalnih investicija daje dodatni rok nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za Izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

Predlaganje predstavnika vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti u nastavku.

Propisani obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se Ministarstvu kapitalnih investicija, u pisanom obliku na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili na mejl adresu irena.soc@mki.gov.me sa napomenom:

  • Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana;

Obrazac javnog poziva možete preuzeti u nastavku.

Dodatni rok za dostavljanje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 18.05.2021.
Rok za prijavu: 28.05.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?