Obavještenje o provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca

Objavljeno: 04.08.2021. 10:17 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Obavještavaju se kandidati za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca da će se polaganje održati u septembru 2021. godine. O datumu, mjestu i vremenu polaganja  kandidati će biti blagovremeno  obaviješteni.

Kandidati, koji su završili program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije, podnose zahtjev za polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti (Prijavni obrazac) Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija.
Zahtjev sadrži: ime i prezime kandidata, očevo ime i rođeno prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, prebivalište, e- mail adresu, broj telefona i adresu kandidata.
U zahtjevu, pored navedenog neophodno je navesti i sljedeće podatke: dokaz o vrsti i nivou kvalifikacije obrazovanja komunalnog policajca i naziv organa, odnosno službe u kojoj je komunalni policajac zaposlen.

Uz zahtjev kandidat podnosi:

  • potvrdu o završenom stručnom ospobljavanju;
  • kopiju lične karte;
  • ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj spremi.
  • Visina troškovi polaganja stručnog ispita utvrđena je na osnovu Pravilnika o visini naknade za polaganje stručnog ispita i to: za kandidate sa V, VI i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja u iznosu 72,30 €, a za kandidate sa III i IV nivom kvalifikacije obrazovanja u iznosu od 36,15 €.
  • Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, broj: 832-113687, eko koda: 7149142001, sa pozivom na broj odobrenja: JMBG i naznakom: naknada za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije.
  • Dokaz o uplati prednje navedenih troškova, dostavlja se sekretaru Komisije, neposredno prije početka polaganja stručnog ispita i ličnom kartom na osnovu koje bi se provjerio identitet lica koje se prijavilo za polaganje.
  • Zahtjev za polaganje ispita dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije", ime i prezime, broj telefona), i to na arhivi Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Rimski trg broj 45, u periodu od 07 do 15 časova ili putem pošte
  • Kandidati koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenost komunalnog policajca dužni su da sa sobom ponesu sportsku opremu radi praktične provjere znanja iz predmeta specijalno fizičko.
  • O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidate će obavijestiti sekretar Komisije.
  • Takođe, ove informacije biće dostupne i na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. https://www.gov.me/mju
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?