OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST AKTUARSTVA

Objavljeno: 04.02.2021. 00:00

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje


O B A V J E Š T E NJ E

O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST AKTUARSTVA

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast aktuarstva dana 25. februara 2021. godine, sa početkom u 9:30 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici, za sledeće kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja:

1. Vuletić Ivana,
2. Bošnjak Mirjana.


Usmeni dio stručne provjere organizovaće se 5. marta u 11:00 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, kancelariji br. 26, za one kandidate koji su “zadovoljili” na pisanom dijelu stručne provjere.


Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva, vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i Pravilnikom o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja.
Stručna provjera, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, biće organizovana uz poštovanje mjera fizičke distance, obavezu kandidata i članova Stručnog tima da tokom trajanja iste nose zaštitne maske, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku i sl.


Kontakt telefon: 067/300-305
Žiro račun za uplatu: 832-1132-02
Iznos za uplatu: 461.70 eura

Podgorica, 4. 2. 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?