Obilježavanje Svjetskog dana životne sredine

Objavljeno: 04.06.2021. 12:47 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će u subotu 5. juna obilježiti Svjetski dan životne sredine, kroz organizaciju akcije čišćenja otpada na obali, moru i podmorju u Bokokotorskom zalivu (Risanski zaliv).

Ovogodišnja akcija, koja počinje u 09:30h, je dio aktivnosti koje se organizuju u okviru programa obilježavanja 30 godina ekološke države Crne Gore.

Istog dana biće predstavljen i logo koji će pratiti ovogodišnju kampanju obilježavanja 30 godina ekološke države.

Akcija će biti organizovana na volonterskoj osnovi u partnerstvu sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori, a u saradnji sa Institutom za biologiju mora, Upravom pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Ronilačkim savezom Crne Gore.

Akciju je podržao i privatni sektor, predstavnici diplomatskog kora, NVO sektor i volonteri.

Područje (od Kostanjice do Turskog Rta i na području od Strpa prema Lipcima) na kom će se organizovati akcija čišćenja otpada u moru i podmorju odabrano je iz razloga jer ga karakteriše velika količina čvrstog otpada na morskom dnu, koji ima negativan uticaj na morski ekosistem i uzrokuje oštećenja organizama morskog dna.

Pored morskog akvatorijuma predviđeno je čišćenje plaža na području Risanskog zaliva. Cilj akcije je da se ukaže na problem otpada u moru i njegovog negativnog uticaja na kvalitet morske vode, živi svijet i zdravlje čovjeka.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?