Obraćanje ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna

Objavljeno: 02.11.2023. 06:45 Autor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Uvažene građanke i građani,

Osluškujući Vaše potrebe u narednom periodu u vrhu prioriteta djelovanja Ministarstva zdravlja biće pristup zdravlju kroz obezbjeđivanje kvalitetne, pouzdane i dostupne zdravstvene zaštite.

Izgradićemo prisniju i otvoreniju saradnju sa zdravstvenim radnicima uz poseban senzibilitet za sve njihove potrebe, koje se odnose kako na poboljšanje uslova rada, tako i na kontinuirano unapređenje medicinskih znanja i vještina, uz njihovu implementaciju

u svakodnevni rad ljekara, zdravstvenih radnika i saradnika cjelokupnog zdravstvenog sistema Crne Gore.

Resor zdravlja i ja lično, kao ministar i ljekar, obećavam da će Ministarstvo zdravlja biti otvoreno za sve dobronamjerne, inovativne i proaktivne prijedloge, kako pojedinaca, tako i institucija koji će u svojoj srži imati jasnu viziju unapređenja postojećeg sistema zdravstva.

Kako je Crna Gora trasirala svoj put ka Evropskoj uniji, to se i razvoj zdravstva planira u kontekstu društvenog, zakonskog i ekonomskog okvira evropskih tekovina što će biti dio i ključnih prioriteta naših zdravstvenih politika.

Obećavam da ću sve znanje i iskustvo zajedno sa svojim kolegama ljekarima i zdravstvenim radnicima usmjeriti da Crna Gora dobije zdravstveni sistem po mjeri svih svojih građanki i građana.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?