Obrazovni nivoi

Sadržaj:
Predškolsko vaspitanje i obrazovanjeOsnovno obrazovanje Opšte srednje obrazovanjeSrednje stručno obrazovanje Visoko obrazovanje Vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama Umjetničko obrazovanje 

Obrazovni sistem Crne Gore ima predškolsko, osnovno, opšte srednje, stručno, više i visoko obrazovanje. Obrazovanje odraslih je dio sistema obrazovanja i sprovodi se za sve nivoe obrazovanja.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je dio jedinstvenog vaspitno-obrazovnog sistema, kojim se ostvaruje vaspitanje i obrazovanje djece, vodi briga o djeci i pruža pomoć roditeljima u poboljšanju kvaliteta života porodice i djece. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Crnoj Gori se realizuje u predškolskim ustanovama (javnim i privatnim). Djeca do tri godine starosti pohađaju jaslice, a djeca uzrasta od tri do šest godina pohađaju vrtiće. Razvrstana su u uzrasno definisane vaspitne grupe.

Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno za svu djecu od 5 do 15 godina starosti. Trajanje osnovnog obrazovanja je devet godina.

Opšte srednje obrazovanje

Opšte srednje obrazovanje sprovodi se u gimnazijama i srednjim mješovitim školama. Ovo obrazovanje nije obavezno. Gimnaziju mogu upisati osobe koje su završile osnovno obrazovanje i koje su mlađe od 17 godina. Obrazovanje u gimnazijama traje četiri godine.

Srednje stručno obrazovanje

Srednje stručno obrazovanje nije obavezno. Vrši se u srednjim stručnim školama i srednjim mješovitim školama i može biti dvogodišnje, trogodišnje i četvorogodišnje. Srednje stručno obrazovanje se takođe vrši u srednjim umjetničkim školama.

Visoko obrazovanje

Visoko obrazovanje se stiče na Univerzitetu Crne Gore koji je državni univerzitet, jednom državnom nezavisnom fakultetu, kao i na privatnim univerzitetima i fakultetima. Od studijske 2017/2018. godine svi studenti prve godine upisani na javnim ustanovama oslobođeni su plaćanja školarine. Plaćanja školarine su oslobođeni i studenti upisani na prvu godinu master studija na javnim ustanovama 2020/2021. studijske godine.

Vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama je dio jedinstvenog obrazovnog sistema i djelatnost od javnog interesa. Obavezno je od momenta otkrivanja posebne obrazovne potrebe djeteta i treba da obezbjeđuje stepen obrazovanja koji odgovara djetetovom fizičkom, intelektualnom, emocionalnom i socijalnom razvoju. Ciljevi vaspitanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama su: obezbjeđivanje jednakih mogućnosti, odgovarajućih uslova i adekvatne obrazovne tehnologije; pravovremeno usmjeravanje i uključivanje; individualni i kontinuirani pristup; kontinuiranost programa vaspitanja i obrazovanja.

Umjetničko obrazovanje 

Umjetničko obrazovanje realizuju škole za osnovno muzičko obrazovanje i škole za osnovno i srednje umjetničko obrazovanje. Ova vrsta obrazovanja je dobrovoljna. Djeca od 6. godine starosti mogu da pohađaju nastavu u ovim školama nakon polaganja prijemnog ispita na kojem treba da zadovolje osnovne preduslove odnosno pokažu talenat za određeni muzički instrument, balet ili pjevanje. Školarina u javnim osnovnim muzičkim školama se ne plaća.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?