Priznavanje inostranih obrazovnih isprava

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta vrši priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu osnovnog, srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja. Priznavanje inostranih obrazovnih isprava visokog obrazovanja radi zapošljavanja vrši Ministarstvo preko Nacionalnog informacionog centra (ENIC), kao posebne organizacione jedinice Ministarstva.

Postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave pokreće se na zahtjev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja, ili lica koje on ovlasti. Tokom procesa priznavanja inostrane obrazovne isprave radi zapošljavanja mora se ocijeniti da li je ustanova koja je izdala diploma priznata, tj. da li je akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena obrazovna isprava, trajanje i stepen obrazovanja, oblast i nivo obrazovanja, informacije o studijskom programu, vjerodostojnost obrazovne isprave i druge okolnosti koje su od značaja za priznavanje isprave radi zapošljavanja.

Obrazovne isprave, izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Zakon takođe propisuje da obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?