Obrazovanje u Crnoj Gori

Sadržaj:
Pružaoci obrazovanjaFinansiranje obrazovanjaJednakost u ostvarivanju prava na obrazovanjeJezik na kojem se izvodi nastavaObrazovni programi

Obrazovanje je temelj snažnog društva. U namjeri da gradi društvo znanja, Vlada Crne Gore stavlja obrazovanje u fokus svog rada i teži jasnom cilju - da obezbijedi dostupnost, kvalitet obrazovanja i odgovarajuću obrazovnu infrastrukturu.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je nadležno za cjelokupnu obrazovnu politiku.

Pružaoci obrazovanja

Usluge obrazovanja i vaspitanja pružaju se u predškolskoj ustanovi, školi, obrazovnom centru, resursnom centru, kod organizatora obrazovanja odraslih, na univerzitetu, fakultetu, umjetničkoj akademiji i višoj stručnoj školi. Ustanove obrazovanja mogu biti javne ili privatne.

Finansiranje obrazovanja

Finansiranje douniverzitetskog obrazovanja iz javnih izvora vrši se sa centralnog nivoa, uz određeno učešće lokalnih samouprava. Kada je riječ o finansiranju javnih ustanova visokog obrazovanja, Vlada za svaku godinu određuje iznos sredstava za njihovo finansiranje, kao i finansiranje studenata koji na njima studiraju.

Jednakost u ostvarivanju prava na obrazovanje

Crnogorski građani su jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje, bez obzira na nacionalnost, rasu, pol, jezik, religiju, socijalno porijeklo ili drugo lično svojstvo. Strani državljani koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Crnoj Gori, jednaki su u ostvarivanju prava na obrazovanje sa crnogorskim državljanima. Kad je riječ o visokom obrazovanju, stranac ima pravo upisa na studijski program u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i crnogorski državljani, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i statutom ustanove.

Jezik na kojem se izvodi nastava

Nastava u obrazovnim ustanovama izvodi se na zvaničnom, crnogorskom jeziku. Nastava se izvodi i na drugim jezicima u službenoj upotrebi: srpskom, bosanskom, albanskom i hrvatskom.

Obrazovni programi

Obrazovanje i vaspitanje pružaju se na osnovu obrazovnih programa koje donosi Ministarsto prosvjete, nauke, kulture i sporta na osnovu predloga Nacionalnog savjeta za obrazovanje. U visokom obrazovanju, akreditaciju studijskih programa vrši Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, na osnovu prijedloga ustanove visokog obrazovanja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?