Održan sastanak sa predstavnicima NCP mreže za program Horizont Evropa

Objavljeno: 03.04.2024. 12:10 Autor: Direkcija za evropske programe Horizont Evropa i COST

Planirane aktivnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) u dijelu promocije i podsticanja učešća crnogorskih institucija u EU okvirnom programu za istraživanje i inovacija (Horizont Evropa) bila je tema juče održanog sastanka predstavnika MPNI i mreže nacionalnih kontakata za program Horizont Evropa (NCP).

Anđela Radulović, načelnica Direkcije za evropske programe Horizont Evropa i COST i novoimenovana koordinatorka nacionalnih kontakata za program Horizont Evropa, upoznala je predstavnike NCP mreže sa planom rada Direkcije u dijelu podrške toj mreži i predočila da će u narednom periodu posvećeno raditi na jačanju NCP mreže.

Na sastanku je istaknuto da je MPNI korisnik Horizont Evropa projekata NCP_WIDERA, kojim se unapređuje kapacitet i efikasnost NCP-a. Ovaj projekat je naročito usmjeren na manje iskusne subjekte u državama članicama i pridruženim zemljama sa niskim učinkom, kako bi se premostila praznina u znanju i poboljšao pristup mogućnostima finansiranja u okviru Programa.

NCP sasanak - april 2024

Prisutni su ohrabreni za rad, učešće i korišćenje mogućnosti za usavršavanje i sticanje novih znanja na obukama i radionicama koje se realizuju u okviru ovog programa. Posebna pažnja bila je posvećena i izazovima sa kojima se susrijeću NCP, te mogućnostima za prevazilaženje istih.

Podsjećamo, nacionalne kontakte za Horizont Evropu imenuje resorno ministarstvo i odgovorni su za širenje informacija i pružanje podrške, te savjetovanje crnogorske istraživačko-inovacione zajednice u procesu učešća u Programu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?