Održan završni sastanak Upravnog odbora projekta “Program grantova za samozapošljavanje”

Objavljeno: 23.01.2023. 13:55 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

U prostorijama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, 23. januara 2023. godine, održan je šesti, završni sastanak Upravnog odbora projekta “Program grantova za samozapošljavanje”, koji se realizuje u okviru Višegodišnjeg Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES 2015-2017).

Sastanak je bio prilika da se razmotre i predstave rezultati trećeg Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (Poziv 2021), kao i finalnih rezultata cjelokupnog projekta. Ujedno, sastanak je bio prilika i da se razmotri par spornih slučajeva obustave poslovanja korisnicima granta usled povreda ugovora o načinu namjenskog trošenja dobijenih sredstava kojih je svega 5% od ukupnog broja dodjeljenih grantova, što je više nego pohvalno kada je u pitanju uspješnost ovog projekta.

Sastankom Upravnog odbora predsjedavale su Edina Dešić,  državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Irena Prić, predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Pored pomenutih, sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, Minisarstva finansija – Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), Ministarstva za evropske poslove i Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Podsjećamo, direktni grant, odnosno „Program grantova za zapošljavanje“ u vrijednosti od 3,5 miliona eura je imao za cilj da poveća rasprostranjenost aktivnih politika tržišta rada, posebno onih koje su usmerene na ugrožene kategorije nezaposlenih. Programom je bilo predviđeno da se sredstva i aktivnosti realizuju kroz tri godišnja poziva u vrijednosti od oko 1,1 milion eura po pozivu za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?