Održana sjednica Savjeta za reformu javne uprave u novom sazivu: Reforma javne uprave je reforma cijelog društva

Objavljeno: 02.10.2022. 22:00 Autor: Ministarstvo javne uprave

Sjednica savjeta za reformu javne upraveDanas je održana sjednica Savjeta za reformu javne uprave u novom sazivu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Crne Gore, dr Dritan Abazović.

Na dnevnom redu prvog saziva razmatran je Poslovnik o radu Savjeta, uspostavljanje koordinacione strukture u cilju praćenja realizacije Strategije reforme javne uprave 2022-2026 i upoznavanje sa nacrtom Programa reforme upravljanja javnim finansija (PFM).

Premijer Abazović je u uvodnom izlaganju istakao da je reforma javne uprave, reforma cijelog društva pozivajući sve nadležne institucije i donosioce odluka da u duhu usvojenog petogodišnjeg strateškog okvira na proces reforme javne uprave gledaju kao na zajednički i jedan od najvažijih ciljeva koji će  omogućiti ispunjavanje dijela uslova na putu pristupanja Evropskoj uniji.

Reforma javne uprave traje dugo, istakao je premijer Abazović, a na nama je da već započete procese podržimo i damo puni doprinos u realizaciji.

Ministar javne uprave Marash Dukaj naveo je da je na evropskom putu Crne Gore potrebna otvorena, inkluzivna, dostupna, efikasna javna uprava. Potrebno je da zajedničkim angažovanjem, kontinuirano radimo na unapređenju poslovnih procesa i digitalnoj transformaciji u cilju stvaranja efikasne i transparentne javne uprave, kako bi djelovali u skladu sa interesima i potrebama svih građana.

Ministar Dukaj je upoznao članove Savjeta da je planirano formiranje Sekretarijata Savjeta za reformu javne uprave kroz projektnu podršku. Rad Sekretarijata bi trebalo da doprinese dijalogu između svih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces, unapređujući rad Savjeta i jačajući njegovu ulogu, a sa druge strane osiguraće se detaljno i kontinuirano praćenje realizacije planiranih aktivnosti Savjeta.

Upoznajući članove Savjet sa ključnim ciljevima iz Programa reformi javnih finansija (PFM), ministar finansija Aleksandar Damjanović je istakao da će usvajanje ovog strateškog dokumenta biti prioritet Ministarstva finansija u narednom periodu. Ključni reformski planovi Crne Gore u ovoj oblasti, za naredni period su, uspostavljanje dobrog finansijskog upravljanja u cilju unapređenja ekonomije, efikasnosti i efektivnosti u upravljanju javnim resursima.  Dodatno, usvajanje PFM programa je jedan od ključnih kriterijuma za dalje korišćenje sredstava kroz Instrumente pretpristupne podrške (IPA) i preduslov za Sektorsku budžetsku podršku.

Savjet je u konstruktivnoj raspravi svih članova, razmatrao teme optimizacije i profesionalizacije javne uprave, kao i transparentnost rada u javnom sektoru, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou, i izazovima sa kojim se susrijeću, i zaključili da reforme nije stvar Vlade ili resornog ministarstva, već svih nas.

Savjet se upoznao sa dosadašnjim aktivnostima u cilju sprovođenja Strategije reforme javne uprave, kao i sa pripremama za  sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske komisije i Crne Gore, planiranog 7. oktobra 2022. godine. 

Članovi Savjeta su ministar javne uprave mr Marash Dukaj, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar finansija mr Aleksandar Damjanović, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, ministar evropskih poslova dr Jovana Marović, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, predstavnik Zajednice opština Crne Gore Saša Šćekić, direktor Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Ivan Medojević, predstavnik akademske zajednice dr Dražen Cerović, kao i predstavnice nevladinih organizacija Biljana Papović i Milena Muk.

Za sekretarku Savjeta za reformu javne imenovana je Marija Hajduković, generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju I IPA fondove u Ministarstvu javne uprave.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?