Održana sjednica Socijalnog savjeta

Objavljeno: 05.12.2022. 14:02 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

Danas je održana sjednica Socijalnog savjeta Crne Gore, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović.

Na sjednici je konstatovano imenovanje novih predstavnika Vlade Crne Gore u Savjetu. Osim članova sjednici je prisustvovao i generalni direktor Direktorata za držani budžet Bojan Paunović, koji je upoznao Savjet sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu.

Savjet je još jednom naglasio da je potrebno da socijalni partneri budu upoznati sa planiranim budžetom prije nego bude upućen u skupštinsku proceruru. Zakon o budžetu je bitan sa aspekta zaposlenih u javnom sektoru, ali i privrede čiji su fokus interesovanja poreska opterećenja.

U tom kontekstu razmijenjena su mišljenja i o potrebama izmjena i dopuna Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, ali i inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodok fizičkih lica. Stav Vlade Crne Gore po pitanju inicijativa za izmjene ova dva i još nekih propisa dao bi više prostora socijalnim partnerima da dođu do kompromisnih rješenja tokom pregovora na nivou više granskih kolektivnih ugovora.

Kada je riječ o stavu Vlade Crne Gore o Prijedlogu opšteg kolektivnog ugovora, predsjednik Savjeta je informisao članove da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao resorno Ministarstvo poslalo Prijedlog OKU nadležnim institucijama u redovnoj proceduri, a da će nakon dobijanja pozitivnog mišljenja od istih biti upućeno Vladi na razmatranje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?