Oglas za izbor kadeta za obrazovanje na vojnim akademijama u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 01.06.2021. 10:45 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

Ministarstvo odbrane raspisalo je oglas za izbor kadeta/kinja za obrazovanje na vojnim akademijama u Republici Hrvatskoj počev od studijske 2021/22. godine.

Otvorena su mjesta za tri kadeta na vojnoj akademiji “Dr Franjo Tuđman” u Zagrebu, dok će se jedan kadet obrazovati na istoimenoj vojnoj akademiji - smjer pomorstvo u Splitu. 

Početkom obrazovanja na vojnim akademijama, izabrani kandidati stiču zvanje kadeta, a po završetku obrazovanja primaju se u službu u Vojsci Crne Gore bez javnog oglasa, u početnom činu oficira.

Prijavnu dokumentaciju je potrebno uputiti na adresu - Ministarstvo odbrane, Direktorat za upravljanje ljudskim resursima, kadrovska i statusna pitanja, ulica Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica, sa naznakom „Za javni oglas za obrazovanje na Vojnoj akademiji "Dr Franjo Tuđman" u Republici Hrvatskoj”.

Oglas je otvoren do 11. juna 2021 godine. Potrebni uslovi i prijavni obrazac nalaze seu dokumentu u nastavku.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo odbrane
Objavljen: 01.06.2021.
Rok za prijavu: 11.06.2021.
Naziv:Oglas za izbor kadeta za obrazovanje na vojnoj akademiji u Republici Hrvatskoj
Namijenjeno za:Crnogorske državljane koji nijesu mlađi od 18 i stariji od 21 godine
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?