Otvoren poziv za stipendijski program Moholy-Nagy univerziteta u Budimpešti

Objavljeno: 25.07.2022. 08:57 Autor: Ministarstvo prosvjete

Centar za inovacije na Moholy-Nagy univerzitetu za umjetnost i dizajn (Moholy-Nagy University of Art and Design – MOME) poziva mlađe i istraživače srednjih godina da se prijave za njihov prvi stipendijski program. Program će omogućiti nastavnicima iz različitih oblasti da istražuju u oblasti dizajna u saradnji sa istraživačkom zajednicom ovog univerziteta.

Istraživačka stipendija će trajati od 12 do 24 mjeseca, tokom kojih će dobitnici primati finansijsku i operativnu podršku za izvođenje svojih istraživanja. Istraživanje treba da je interdisciplinarno i usmjereno na usavršavanje u dizajnu i sticanju praktičnog znanja koje nudi naučna zajednica ovog univerziteta. Osim toga, od stipendista se očekuje da tokom trajanja programa borave u Budimpešti i doprinesu intelektualnom životu na ovom Univerzitetu.

Dvije oblasti od posebnog interesa u okviru ovog poziva vezano za obradu podataka su - Podaci i društvena uključenost i Statistička pismenost.

Tokom ovog programa, od dobitnika se očekuje izrada barem jednog istraživačkog rada za predstavljanje na međunarodnim konferencijama i objavu u recenziranim časopisima. Osim akademskih postignuća, očekuje se da projekti doprinesu rješavanju globalnih socijalnih, ekonomskih kao i izazova očuvanja životne sredine.

Stipendija pokriva:

 • Univerzitet finansira kartu u jednom pravcu do Budimpešte i pomoć u traženju smještaja ukoliko je potrebno;
 • Stipendisti će imati pristup radnim prostorijama, radionicama i tehničkoj opremi na univerzitetskom kampusu;
 • Stipendisti će imati mogućnost da sarađuju sa jednim ili dva lokalna istraživača tokom trajanja projekta, odnosno da formiraju svoj istraživački interdisciplinarni tim;
 • Stipendisti će primati mjesečno iznos 800.000 – 1.200.000 HUF, zavisno od prethodnih kvalifikacija;
 • Stipendisti će moći da računaju na troškove materijala ili opreme u iznosu do 10 000 000 HUF, zavisno od specifikacija projekta;

Kandidati za prijavu treba:

 • Da imaju diplomu doktora nauka ili njen ekvivalent iz bilo koje naučne oblasti u vrijeme prijavljivanja;
 • Da imaju zapažene rezultate po pitanju akademskih publikacija;
 • Da budu zainteresovani za rad u bliskoj saradnji sa dizajnerima u interdisciplinarnim timovima;
 • Da primarno borave u Budimpešti za vrijeme trajanja programa i da učestvuju u intelektualnom životu Univerziteta.

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeća dokumenta u PDF formatu:

 • Detaljan CV, uključujući listu akademskih publikacija;
 • Prikaz istraživačkog projekta (maks. 1500 riječi) koji namjeravate sprovesti na MOME centru za inovacije, sa navedenim ciljevima rada i očekivanim vremenskim okvirom za završetak istraživanja i pripremu prijave;
 • Motivaciono pismo, sa datim objašnjenima o razlozima za prijavu, načinu uključivanja lokalne zajednice u vaše istraživačke aktivnosti kao i o ukupnom doprinosu intelektualnom životu Univerziteta;
 • Dokaz o doktorskoj ili njoj ekvivalentnoj diplomi. 

Rok za prijavu je 4. septembar 2022. godine, na adresu opencall2022@mome.hu .

Detaljnije informacije o stipendiji, prijavi i procesu selekcije nalaze se u dokumentima datim na preuzimanje.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 25.07.2022.
Rok za prijavu: 04.09.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?