Ujedinjeni svjetski koledži dodijelili Crnoj Gori 3 stipendije za školsku 2022/2023.

Objavljeno: 28.02.2022. 08:56 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture I sporta obavještava da su Ujedinjeni svjetski koledži (u daljem tekstu: UWC) dodijelili Crnoj Gori 3 stipendije za školsku 2022/2023. I 2023/2024. godinu, za III I IV razred gimnazije/srednje škole gimnazijskog tipa:

 • UWC Adriatic, Duino (Italija), jedna stipendija,
 • UWC Maastricht, Maastricht (Holandija), jedna stipendija,
 • UWC Mostar (Bosna i Hercegovina), jedna stipendija.

       U stipendije nijesu uključeni  troškovi puta I džeparca.

      Za    ove stipendije mogu konkurisati samo učenici koji, u školskoj 2021/2022. godini pohadjaju II razred gimnazije/sarednje škole gimnazijskog tipa. Gimnazije sa više od 1000 učenika mogu predložiti 2, a one sa manjim brojem od 1000 učenika predlažu po jednog učenika. Informaciju o ovim stipendijama treba postaviti na oglasnoj table kako bi bila dostupna svim učenicima. U informaciji treba istaći I sve kontakt detalje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture I sporta.

Kriterijumi za predlaganje kandidata:

 • crnogorsko državljanstvo,
 • odličan uspjeh,
 • iskazana zainteresovanost za ovaj vid školovanja,
 • spremnost učenika I roditelja da private bilo koju od ponuđenih stipendija, bez obzira na lokaciju koledža,
 • učenik generacije,
 • dobro znanje engleskog jezika,
 • široka interesovanja učenika,
 • učešće u vannastavnim aktivnostima,
 • osvojene nagrade sa raznih takmičenja,
 • završeni razni kursevi (strain jezici, kompjuteri, sportske aktivnosti I dr.),
 • spremnost učenika da učestvuje u raznim humanitarnim aktivnostima (rad sa osjetljivim grupacijama stanovništva, jedna sedmica godišnje).

Dosije kandidata treba da sadrži sljedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Zvanični dopis škole u kojem treba naglasiti da je učenik predložen odlukom nastavnog vijeća. Dopis, osim potpisa direktora, treba da potpišu I ostali članovi nastavnog vijeća/predmetni nastavnici predloženog učenika;
 • Popunjen set Prijavnog formulara UWC (7 stranica u prilogu) na engleskom jeziku, u 6 primjerka (1 original I 3 fotokopije). Molimo škole da pomognu učenicima, ili da da se za pomoć u popunjanju ovih formulara obrate na kontakt telefon;
 • Esej na engleskom jeziku o motivisanosti za ovaj vid školovanja (do 300 riječi);
 • Ovjerenu fotokopiju svjedočanstva o završenom prvom razredu I potvrdu sa polugođa drugog razreda;
 • Ovjerenu kopiju Diplome “Luča”, ukoliko je učenik posjeduje;
 • Ovjerene fotokopije diploma o pobjedama I nagradama sa raznih takmičenja, sa učešća u radu humanitarnih ili nevladinih organizacija;
 • Ovjerene kopije diploma o završenim kursevima stranih jezika, informatike, eventualno završenoj muzičkoj školi;
 • Ovjerene kopije drugih priznanja/sertifikata o ostalim aktivnostima.

Napomena: Samo formulari UWC se popunjavaju na engleskom jeziku. Ostalu dokumentaciju, koju u ovoj fazi ne treba prevoditi na engleski jezik, treba dostaviti na sljedeću adresu: Vaka Đurovića b.b., Podgorica , nakasnije do ponedjeljka, 7. marta 2022. Godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Intervju sa predloženim kandidatima obaviće se u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke kulture I sporta, ul. Vaka Đurovića b.b., u utorak, 22. marta 2022, počev od 9:00 sati ujutru.

 Svaki od predloženih kandidata imaće 15 do 20 minuta za razgovor sa članovima Selekcione komisije I 1-2 bivša dobitnika ovih stipendija iz Crne Gore. Ukoliko epidemiološka situacija  to dopusti, u selekciji učenika će učestvovati I predstavnik UWC, ukoliko ne, biće organizovan online intervju I svaki predložemi učenik će dobiti potrebne instrukcije I približni termin za svoj intervju.

  Shodno propisima, intervjuu koji ima za cilj provjeru opšteg obrazovanja I procjenu ličnosti I zrelosti učenika, može prisustvovati samo učenikov profesor engleskog jezika, o čemu odlučuje sam učenik.

  Sastavni dio dokumentacije su I prijavni formulari Ujedninjenih svjetskih koledža koje vam dostavljamo u prilogu, s molbom da posebnu pažnju obratite prilikom ocjenjivanja karakternih osobina navedenih u okviru Sekcije “D” koje gimnazije treba da popune na engleskom jeziku.

  Selekciona komisija će ocjenjivati predložene kandidate   dodjeljivanjem sljedećeg broja bodova:

 • Uspjeh – 20 bodova,
 • Znanje engleskog jezika – 20 bodova,
 • Nagrade na državnim/međunarodnim takmičenjima – 10 bodova,
 • Najbolje prezentovan esej o motivisanosti za ovaj vid školovanja – 10 bodova,
 • Vannastavne aktivnosti – 10 bodova.
 • Intervju u cilju ocjene ličnosti i zrelosti kandidata – 30 bodova.          

              Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti na imejl adresu: lidija.ercegovic@mpnks.gov.me  , ili  ličnim dolaskom (radon vrijeme sa strankama, utorak i četvrtak, od 12.00 do 14.00 sati).

Ovdje se može preuzeti UWC Application form.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 28.02.2022.
Rok za prijavu: 22.03.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?