Stipendije Vlade Mađarske

Objavljeno: 19.01.2022. 11:46 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Obavještavamo da Vlada Mađarske u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) dodjeljuje stipendije za crnogorske državljane za master studije, iz oblasti Ispitivanje bezbjednosti i kvaliteta hrane, za akademsku 2022/2023. godinu.

Studije se organizuju na Mađarskom univerzitetu za poljoprivredu i životne nauke u Budimpešti, na engleskom jeziku.

Kurs će se organizovati ukoliko bude upisan dovoljan broj studenata.

Stipendija pokriva:

Troškove upisa i školarine tokom perioda trajanja studija, uz obezbijeđenu osnovnu literaturu i sveske;

Smještaj u domu;

Troškove života;

Zdravstveno osiguranje.

Sve gore navedene troškove finansira Mađarska Vlada, prema Sporazumu između FAO i Mađarske iz 2007. godine.

Prijavna procedura

Zainteresovani kandidati treba elektronskom poštom da pošalju dosije, koji se sastoji od sljedeće dokumentacije:

 • Pravilno popunjen prijavni formular
 • Skoriji CV
 • Kopija diplome srednje škole i prepis ocjena ili kopija diplome o završenim studijama i izvještaj o ocjenama
 • Kopija potvrde o poznavanju engleskog jezika
 • Kopija stranica pasoša na kojima se vidi datum isteka važnosti pasoša i njegov broj,
 • Pismo preporuke
 • Motivaciono pismo
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uvjerenje od MUP-a da kandidat nije bezbjednosno interesantno lice

Sva dokumenta moraju biti na engleskom jeziku, a kandidat je dužan da podnese sudski ovjerene prevode dokumenata, kao i da se postara da je svaki dokument sačuvan pod imenom koje pokazuje o kom se dokumentu radi.

Proces selekcije kandidata

Proces selekcije odnosi se na stipendije koje počinju od septembra 2022. godine, i odvijaće se u dvije faze:

Prva faza: FAO vrši preliminarni uviđaj u kandidature i podnosi prijave Ministarstvu poljoprivrede Mađarske koje ih zatim šalje odgovarajućem Univerzitetu. Studenti su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju. Nepotpuna dosijea kao i dokumenta priložena bez naziva se neće razmatrati.

Druga faza: Od izabranih kandidata se može zahtijevati da polažu, pisanim ili usmenim putem, ispit iz engleskog jezika, kao dio prijemne procedure. Isključivo Univerzitet će izvršiti dalju selekciju i obavijestiti uspješne kandidate, kao i Ministarstvo poljoprivrede.

Kandidati će se birati na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Državljanstvo i stalno prebivalište u Crnoj Gori
 • Odličan uspjeh u dosadašnjem školovanju
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Motivisanost
 • Dobro zdravstveno stanje
 • Starosna dob (kandidati ispod 30 godina imaju prednost)

Prijave se podnose FAO-u isključivo elektronskim putem na e-mail adresu REU-scholarship@fao.org,

od 15. januara do 28. februara 2022. godine.

Kontakt za sva dodatna pitanja je takođe – REU-scholarship@fao.org

Više informacija o kursu i prijavnoj proceduri, kao i prijavni obrazac mogu se preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?