Otvoreni pozivi za 2022. godinu - KLASTER 6

Objavljeno: 05.11.2021. 07:52 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Klaster 6 „Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina“ ima za cilj pružanje mogućnosti za poboljšanje i uravnoteženje ekoloških, socijalnih i ekonomskih ciljeva i usmjeravanje ljudskih ekonomskih aktivnosti na putu ka održivosti. Stoga je osnovna paradigma klastera 6 potreba za transformativnom promjenom privrede i društva EU čiji je cilj smanjenje degradacije životne sredine, zaustavljanje smanjivanja biodiverziteta i bolje upravljanje prirodnim resursima, istovremeno djelujući u skladu sa klimatskim ciljevima EU i obezbjeđujući sigurnost hrane i vode.

Klaster 6 će se fokusirati na aktivnosti usmjerene na razvoj inovativnih rješenja za ubrzanje prelaska na održivo i cirkularno upravljanje i korišćenje prirodnih resursa kopna i mora. Finansirani projekti podržaće napore na osiguranju integriteta ekosistema, kao i teritorijalno uravnoteženog i održivog razvoja i dobrobiti ljudi, uključujući sigurnost vode, hrane i ishrane.

Info dani posvećeni otvorenim pozivima u okviru klastera „Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina“ održani su 25. i 26. oktobra 2021. godine, a sa ciljem informisanja potencijalnih aplikanata o temama za 2022. godinu. Za predstojeću godinu otvoreno je 77 poziva, a rok za dostavljanje predloga projekata je 15. februar 2022. godine.

Snimak info dana možete pogledati putem linka:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en

Detaljne informacije o temama poziva, rokovima, te mogućnostima finansiranja možete naći u Radnom programu. Radni program za Horizont Evropa 2021/2022 za klaster 6: Hrana, bioekonomija, prirodni izvori, poljoprivreda i životna sredina, možete preuzeti na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf

Više detalja o svim otvorenim pozivima i uslovima prijavljivanja može se naći na Portalu o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, putem kojeg se podnose i projektne prijave:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Takođe, za dodatne informacije o ovom pozivu možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za za ovu oblast programa:

Andrea Milačić: andrea.milacic@udg.edu.me

Amil Orahovac:amil.orahovac@udg.edu.me

Informacije o otvorenim pozivima za 2022. godinu možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?