Panevropski kongres o globalnom obrazovanju, 31.maj – 1.jun

Objavljeno: 01.06.2022. 10:30

Panevropski kongres o globalnom obrazovanju, u organizaciji Centra „Sjever-jug“ Savjeta Evrope, održava se u periodu 31. maj – 1. jun, sa ciljem da okupi donosioce odluka, praktičare, eksperte u cilju razmjene najboljih praksi, iskustva i postignuća u oblasti globalnog obrazovanja i zajedničke diskusije i promišljanja o budućnosti globalnog obrazovanja, u kontekstu kompleksnih realnosti i savremenih društvenih, ekonomskih i ekoloških izazova.

Kongres, koji se održava u hibridnom formatu, u Strazburu i onlajn, okupio je predstavnike međunarodnih organizacija, vlada, parlamenata, lokalnih i regionalnih vlasti, civilnog sektora, kao i predstavnike mladih i edukatore širom i izvan Evrope.

Kao nastavak dugogodišnje saradnje svih partnera, cijeneći rezultate prethodnog ciklusa programa podrške Evropske komisije i Savjeta Evrope aktivnostima Centra, Panevropski kongres ima za cilj da, između ostalog, proslavi 20 godina od usvajanja Deklaracije u Mastrihtu i 10 godina od usvajanja Preporuke Savjeta Evrope o obrazovanju za globalnu međuzavisnot i solidarnost.

Izlaganja eksperata i diskusije učesnika odvijaće se oko četiri cilja: 

  • Doprinijeti metodološkom okviru u oblasti globalnog obrazovanja/globalnog razvojnog obrazovanja/globalnog građanskog obrazovanja;
  • Identifikovati načine za jačanje globalnog obrazovanja kroz reforme kurikuluma, kampanje, izgradnju kapaciteta, osnaživanje mladih;
  • Prepoznati doprinos globalnog obrazovanja ostvarenju ciljeva održivog razvoja (posebno ciljeva održivog razvoja 4,5,16,17); 
  • Uspostaviti mehanizam podrške evaluaciji i implementaciji globalnog obrazovanja i predložiti akcioni plan za naredni četvorogodišnji period.

Više informacija na sajtu Centra „Sjever-jug“:

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/pan-european-congress-2022

Vimeo link: https://vimeo.com/708227568

Facebook: https://fb.watch/cWfKfkBKPE//

Twitter: https://twitter.com/NSCentre

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?